Böcker jag haft nytta av

Ett urval av de fackböcker jag haft nytta och glädje av:

MATERIALET MASONITE
Känsla för masonit, Nisse Larsson 2005.

Masonite : en historia om människorna, bolaget och framtidstron i industrisamhället Rundvik, Jonas Fröberg 2002.

BYGGNADSTRADITION & BYGGNADSVÅRD
Svenska allmogehem, red. Gustaf Carlsson 1909.

Svensk byggnadskultur, Sigurd Erixon 1947.

Så renoveras torp och gårdar, Hidemark, Söderström, Unnerbäck. Bibeln för en byggnadsvårdare.

Stora boken om byggnadsvård, G Gudmundsson, 2010.

Böndernas bygge. Traditionellt byggnadsskick på landsbygden i Sverige, Finn Werne 1993.

Från ladugård till djurstall. Ekonomibyggnader under 250 år, Catharina Svala 1993.

Löfvenskiölds arkitektur - idébok för hustänkare, red. B.Källgren, N.Tengdahl 1985.

Mjölkbordets historia, Torsten Sigfridsson 1995.

Anden i lampan. Etnologiska perspektiv på ljus och mörker, Jan Garnert 1993.

När husen fick glasögon, Ingemar Lundkvist 1988.

Ut ur mörkret. Ljusets och belysningens kulturhistoria, Jan Garnert 2016.

Hantverket i våra hus, Svenska föreningen för byggnadsvård 1998.

Folklig möbelkultur i svenska bygder. Liggmöbler, Sigurd Erixon 1938, 1970.


GAMLA TRÄDGÅRDAR OCH VÄXTER
Bevara och sköta en gammal trädgård, Christina Ilminge 2002.

Tusen år i trädgården, Maria Flink 1994.

Villaträdgårdens historia : ett 150-årigt perspektiv, Åsa Wilke 2006.

En andra natur - en trädgårdsodlares bildningsväg, Michael Pollan

HEMBYGDSFORSKNING
Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap, Niklas Cserhalmi 2002.

Vägars kulturvärden, Riksantikvarieämbetet 1997.

Historiska vägar, Margaretha Sundberg och Ann Christin Gagge 2007. Varsågod, den kan laddas ner HÄR.

Land och stad: svenska samhällen och livsformer från medeltid till nutid, Mats Hellspong, Orvar Löfgren 1972.

ANNAT NYTTIGT
Samfälligheter. Praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik, Björn Lundén 2008.

Samfälligheter: handbok för samfällighetsföreningar, Tommy Österberg. Uppdateras ständigt. Detta är klassikern som Lantmäteriverket delar ut till alla nybildade samfällighetsföreningar. Kräver viss, i förväg tillgodogjord, kunskap.