Visar inlägg med etikett bergtäkt. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett bergtäkt. Visa alla inlägg

31 mars 2015

Höga masten

Den 5 mars 2007 har Västerbottens-Kuriren ett reportage om hur en vindmätningsmast med helikoptertransport flögs upp på Gabrielsbergets högsta topp. Det var en stor stund för många. Masten hade under en  kort period förvarats på Anders Jonssons (C) mark här i byn, utanför hans bostad. Det var en stor stund för exploateringsprojektet då masten svävade mot skyn under helikoptern. Tänk att något sådant kunde komma till stånd i en så´n liten by!!!

https://lh5.googleusercontent.com/-u_FRBlfdy6A/VRLp4Ewmz4I/AAAAAAAALak/PU0vwkdocGU/s720/vindmast.jpg
Klickbar bild
Förstasidan VK den 5 mars 2007.
På helsidesreportaget finns ytterligare tre himmelsblå foton från bergstoppen.

När masten väl var upprest fick jag ett telefonsamtal till mitt arbete. I andra änden av luren hörde jag en mansröst med gråten i halsen. Rösten tillhörde den f.d. företagsledaren boende här i byn uppe på åsen med utsikt över Gabrielsberget. Han sa att vindmätningsmasten var rest, att den var hög, syntes väl och att det såg för dj-ligt ut. Då var ändå vindmätnings-masten bara 120 meter hög, inte 150 meter som vindkraftverken skulle bli.

Han och hustrun insåg mycket väl hur störda de skulle bli av att se så många snurrande kraftverk på dagtid och blinkande röda lampor under mörkertid. Direkt från köksfönstret. En så där 17 stycken hade jag räknat ut innan de uppfördes.

- "Vad ska vi göra?" undrade han. Jag kunde endast konstatera att detta är ju detta vi i föreningen "Bevara Gabrielsberget" arbetat mot sedan föreningen bildades. Vi har gjort vad vi kunnat och mäktat med. Vill man inte ha kraftverken som utsikt måste man flytta. Annars är det är bara att anpassa sig och leva vidare precis som människorna i Anton Tjechovs och Nikolaj Gogols noveller från tsarväldet – vanligt folk som gör sitt bästa för att stå ut i det lilla och rationalisera sina öden i det stora. Att värdet på fastigheten skulle minska torde ha stått klart för familjen då om inte förr.

Det ovan berättade visar på hur svårt det är för en vanlig människa att förstå och sätta sig in i vilka konsekvenser och vilken synbarhet höga konstruktioner får. Trots fotomontage (som aldrig görs ur viktiga fotopunkter och absolut inte från den här åsen och aldrig i bästa ljus för synbarhetens skull) kan inte den som försöker sätta sig in i ett vindkraftsprojekt utan att ha specialkunskaper eller specialhjälpmedel, förstå hur det kommer att bli i verkligheten. Många, kanske de flesta, förstår vidden av en exploatering lite sent.

Den här lilla storyn visar också på att det är viktigt att handla, säga sin mening, i början av ett exploateringsprojekt. Det är då man kan påverka. Vindkraftverken kunde ha varit 200 - 220 meter höga om ingen yttrat sig i tidiga samrådet. Då hade ännu fler snurrande vingar varit synliga från åsen. Och om inte annat måste man säga sin mening för att framtidens generationer ska förstå att åtminstone någon protesterade mot det våldsamt naturförstörande projektet. Det är ett sätt att ha gott samvete i framtiden.

Under telefonsamtalet fick jag än en gång bekräftelse på vad flera bybor anser om bysamfällighetens ordförande, som inte har något vindkraftverk på sin skogsmark men som ändå lobbat otroligt hårt och samvetslöst för projektet långt innan åtminstone jag själv kände till planerna. Han är högerhand till politiker-familjen i byn som har haft stor ekonomisk vinning av projektet.  - "Tomas är mutad annars skulle han inte agera som han gör."  Så tror alltså några men utsagan går inte att kontrollera. Gissa hur stort förtroende man har för varandra här i byn? Märkligheterna har sedan fortsatt inom bysamfällighetens ofta regelvidriga och även olagliga beslut under nämnde ordförande.

Jag har haft förtroendet att få många samtal och mejl under vindkraftsprojektets gång vilket jag är tacksam för då jag därigenom närmat mig människornas sätt att tänka och handla/icke handla här. Jag har lärt känna hur mina grannar, släktingar och bybor resonerar.

Vi var två personer från byn som yttrade oss om Anders Jonssons tillståndsansökan för bergtäkt i samband med behov av kross till 25 km vägbyggen uppe på platåberget med sina våtmarker (länsstyrelsens våtmarksklassning I och II). Ingen annan vågade, förstod eller brydde sig om de bergsprängningar som förbereddes i anslutning till vår (hemmansägarnas) gemensamma sjö. Jag frågade senare Anders på en byastämma om han hade planer på att börja bergtäkten. Det var efter att alla kraftverk var uppförda. Då sa fd företagsledarens hustru (hemmansägare, född, uppvuxen och tillbakaflyttad till byn efter lärarutbildning i sta´n) lite försynt sa att det vore väl inte så bra att förstöra naturen längs den väg och sjö som man använder vid skogspromenader. Då visste hon att bergtäkten inte skulle starta. Hon är kollega och vän med Anders sambo. Kompishänsyn gör att om man bor i en liten by inte vågar säga sin mening. Utbildning spelar ingen som helst roll.

Jag önskar verkligen att skoleleverna här i kommunen får lära sig att tänka själv och våga stå på sig. Även tjejer. Annars fortsätter det att finnas ett gigantiskt sanningsunderskott samt strukturer som aldrig ändras till det bättre. Det är synd på nästa generation.
.
.

15 maj 2014

Segt som kola

För att göra det här med bergtäktsärendet kort och inte ännu segare än kola tycker jag det är lämpligt att punkta upp händelseförloppet efter det att vi var några personer som lämnade in samrådssynpunkter.
 • Jonssons komplettering av ansökan 2010-09-27. Läs här. Observera att Anders Jonsson här väljer att använda samma väg som vindkraftsbolaget använder som tillfart- och utfartsväg: Stridbäcksvägen. Obs även att Anders Jonsson kallar sig för delägare i Vinsjövägen, inte ägare. Inte heller står Rolf J som ägare. Som delägare ska han ha övriga delägares medgivande för att använda vägen. (Det är jag som markerat med rött.)
 • Länsstyrelsen beslutade att ge Jonsson täkttillstånd 2010-10-08. Läs här.  Bilagd reviderad exploateringsplan 2010-10-08. Någon på länsstyrelse ser ut att ha reviderat planen samma dag som beslut gavs. Vinsjövägen ingår då inte i täktområdet som inte längre går ner till sjöstranden. (Jag har förtydligat med gröna pilar.)
 • Vi begärde anstånd och överklagade beslutet. Vår advokat lämnade in grunderna för vår talan samt skäl för inhibition 2010-12-08. Läs här.
 • Tingsrätten/miljödomstolen meddelade 2010-12-17 att länsstyrelsens beslut inte ska gälla tills vidare dvs. inhibition gäller. Länsstyrelsens beslut kan inte träda i kraft ännu. Läs här.
 • Anders Jonsson överklagade tingsrättens/MD dom 2011-01-12. Läs här.
 • Länsstyrelsen i Västerbotten yttrade sig över tingsrättens/MD dom 2011-01-27.
 • Tingsrätten/MD avslog 2011-03-23 vår överklagan och beslutet om inhibition gällde inte längre.
 • Vi var fyra privatpersoner och "Föreningen Gabrielsbergets bevarande" som överklagade tingsrättens/MD dom till Svea Hovrätt /miljööverdomstolen 2011-04-29 och begärde prövningstillstånd. Här tog vi inte hjälp av advokat eftersom vi insåg att det inte skulle löna sig, prövningstillstånd skulle inte lämnas oss.
 • Svea hovrätt/ MÖD meddelade 2011-06-16 att prövningstillstånd inte lämnas. Läs här.
  Då har det har gått ett drygt år efter att Anders Jonsson sökte prövningstillstånd för bergtäkten och en vecka senare, 2011-06-23, invigs den första halvan av Gabrielsbergets vindkraftpark – Gabrielsberget Syd. På berget ovanför täktområdet är då ett kraftverk uppfört. Vindkraftparken stod i sin helhet klar år 2012 med 40 vindkraftverk.
  https://lh5.googleusercontent.com/-OE9Ij3tp4L4/U3I1Dgm4t6I/AAAAAAAAJa0/9zAbaRILg_w/s912/t%25C3%25A4ktomr%25C3%25A5de%2520mvh.jpg
  Klickbar bild.
  Så här ser Anders Jonssons exploateringsplan för det sökta täktområde ut. De kaftiga röda strecken är nya vägar till vindkraftverk. Ett sådant uppfördes mitt i bild på bergstoppen där strecket slutar, i nära anslutning till täktområdet.

  Kanhända är det svårt att spränga när ett vindkraftverk är placerat ovanför en täkt? Inte vet jag. Anders Jonsson har ännu inte påbörjat bergtäkten. Det tillstånd länsstyrelsen i Västerbotten gav gäller till 2030.
  http://lagring.files.wordpress.com/2014/05/lst-beslut-bergtc3a4kt_exploateringsplan-med-ante.jpg
   Klickbar bild.
  Här är exploateringsplanen som länsstyrelsens tjänsteman reviderat. Obs! att täktområdet inte når Vinsjöns strand och att vägen inte ingår i täktområdet! I beslutet står även att Stridbäcksvägen ska användas.

  Där har ni reda uppgifter om vad som hände, varför inget berg sprängdes. Alla förklaringar ni hört från annat håll och som inte samstämmer med källhänvisningar här på bloggen ska ni ifrågasätta. Familjen har tillrättalagd förklaring.

  Det finns människor i hembyn som är "arga som bin", milt uttryckt, på oss få personer som vågade "mota Olle i grind". Men någon "ordning på torpet måste det väl ändå vara" tycker vi som gjorde våra röster hörda.
  .
  .
  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

  14 maj 2014

  Skrivare

   
  Den person som skulle bli mest utsatt för buller bor i grannbyn. Endast 50 meter från hennes bostad skulle uttransport ske på en väg som täktsökande Jonsson inte har rådighet över, Svartsjövägen. Hon har även ett fritidshus vid Svartsjön, en kilometer från planerad bergtäkt. Då jag läste täktansökan var bland det första jag insåg, att hon skulle bli mest utsatt av alla av den planerade täktverksamheten.

  Kvinnan var då relativt nybliven änka och utan ork att ta tag i bergtäktsproblematiken. Det fick jag veta då jag ringde henne för att höra hennes inställning. På stående fot erbjöd jag mig att formulera en skrivelse. Det uppskattades och jag fick många uppgifter av henne för att kunna argumentera för hennes sak. I skrivelsen försökte jag formulera mig som om det inte var jag som hållit i pennan. HÄR kan synpunkterna läsas.
  * Detta var steg ett.


  Det här ville hon inte utsättas för:
  ”Verksamheten i form av borrning, lastning, krossning och uttransport kommer normalt att bedrivas dagtid mellan 07.00-16.00, Måndag till Söndag, dock vanligtvis bra vardagar. Vid vissa produktionsintensiva perioder kan verksamheten komma att bedrivas dygnet runt veckans alla dagar. Skutknackning sker dock bara mellan 06.00-22.00.

  Ansökan gör skillnad på verksamhetsstörningar vid leveranser av material inom vindkraftparken och leveranser mot allmänna vägnätet ned mot byn Lögdeå/Avan. Se vidare avsnitt A.7 där transporterna belyses utförligare. Arbetstider för transporter ut från täkt med leveranser till det allmänna vägnätet i söder avser man begränsa till 06.00-22.00 för att minimera störningarna.

  Sprängning kommer normalt att ske vardagar dagtid 07.00-18.00. Under sommarhalvåret då det är ljust en större del av dygnet kan sprängning komma att ske fram till 20.00 vardagar.

  Verksamheten i täten kommer till stor del att styras utifrån lokala ombyggnationers behov och kan vara mer intensiv under enstaka år. Dock ligger täkten inom ett område med få motstående intressen, tämligen långt från bostäder.
  (…) 
  5.7 Transporter
  Tranporter inom området och till kund sker med lastbilar, med eller utan släp, samt med dumper inom vindkraftparken.

  Anslutningsväg mot täkten kommer att ske på den befintliga gamla skogsbilväg [Vinsjövägen samt Svartsjövägen, min anm.] som leder sydöst från täkten ned mot E4:an. Denna befintliga skogsbilväg ansluter mot allmänna vägnätet i byn mellan Ava och Aspeå enligt nedan.
  (…)  
  Längs denna väg i slutet mot byn finns närboende till vägen. Alternativa lösningar för utfarter har utretts men ingen bättre lösning än befintligt har kunnat erbjudas. (…) För leveranser inom Vindkraftparken avser man ha dygnetrunttillåtna arbetstider för täktens alla moment, medan för leveranser längs vägen som går genom byn, avser man ha tider enligt nedan. 

  Då den årliga produktionen varierar kommer även, av förklarliga skäl, antalet transporter variera. Vid en maximal årlig produktion om 200 000 ton bedöms transporterna som mest bli ca 50 per dygn. Transporter kommer huvudsakligen att sek måndag till fredag kl. 06-22. Dock kan utlastning även komma att ske på lör-, sön-d samt helgdagar kl. 07-22 vid maximal produktion.

  Sammanfattningsvis är det Anders Jonssons och täkthandläggare Magnus Hedlunds uppfattning att planerad verksamhet kan bedrivas utan risk för oacceptabel påverkan på människor och miljön.

  2010-07-02  Lögdeå
  Anders Jonsson”
  Hela ansökan finns här.
  * Steg två
  gällde att förhindra att naturmiljön vid vår bygemensamma sjö förstördes. Sedan många år kalkas Vinsjön regelbundet och en kalkdoserare är placerad i avrinningsbäcken Vinan som utgör en mycket fin öringbiotop med reproduktionsområden för både stationär öring och havsöring. Anders Jonsson hade förlagt täktområdet ända till sjöns strand med Vinsjövägen inkorporerad i täktområdet.

  Jag utformade en enkel skrivelse åt en annan person men insåg att jag själv behövde proffshjäp för min egen skrivelse. Det där brevpapperet med en advokatbyrås namn uppe i hörnet är viktig, ni vet... Jag tog kontakt med en advokat i Stockholm och förklarade situationen. Fick veta att för att ev. helt kunna förhindra den här typen av projekt krävs förutom en advokat även en geotekniker, bergsingenjör vilket skulle kosta minst 150 000 kronor i ett sådant här ärende. Men advokatbyrån kunde hjälpa oss att argumentera för att begära inhibition för en tiondel av den summan.

  Att förhala, sega på projektet, kan gå vår väg resonerade vi så jag och min man sa ja till den lösningen.

  Vad gör man inte för hembygden?   ;-)
  .
  .
  Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

  13 maj 2014

  Miljöfarlig verksamhet

  Den advokat som Rolf med familj kontaktat, Ryrberg, var och är Svevinds advokat och alltså jävig i frågan om Vinsjövägen. Vindkraftbolaget Svevind ville ha möjlighet att köpa billigt bergkross till anläggandet av vägar till vindkraftindustrin. Därför var det lämpligt att Vinsjövägen var i Rolfs ägo, som tillfarts- och utfartsväg.

  I ett skriftligt utlåtande från Svevind har man påstått: ”Projektet har en tydligt uttalad avsikt att inte ta i anspråk Gabrielsbergets hällmarker för brytning och krossning av material för anläggningsarbeten. Alla sten- och krossmassor som kommer att behövas kommer att tas utifrån.

  Det gäller att inte vara godtrogen och tro på allt ett företag skriver.

  Vi var många som upprördes över planerna. Jag kontaktade länsstyrelsens handläggare för mer information men fick veta att det var den täktsökande jag skulle kontakta. Slutlig ansökan skulle lämnas in senare framkom också. Det var med nöd och näppe jag fick material sänt till mig från Anders Jonsson trots att samråd innebär dialog, tvåpartssamtal. I juli 2010 sände Jonsson in slutlig ansökan. Jag fick inget meddelande om detta, trots begäran, och höll på missa slutdatum för synpunkter.

  Inför slutlig tillståndsansökan annonserades detta i lokalpressen:

  Miljöfarlig verksamhet

  Ärendebeteckning 551-1331-2010.
  Det är möjligt att ta del av och yttra sig över följande:
  • Anders Jonssons miljökonsekvensbeskrivning och ansökan
  om tillstånd till ny täktverksamhet av berg på fastigheten
  ████ 2:21 i Nordmalings kommun. Handlingarna i ärendet
  finns tillgängliga på kommunkansliet i Nordmaling och Länsstyrelsen.

  Ärendebeteckning 551-5156-2010.
  Länsstyrelsen Västerbotten, Storgatan 71 B,
  901 86 Umeå. Tel 090-10 70 00

  Överklagan av beslut eller yttrande över ansökan ska
  skickas till Länsstyrelsen och ha kommit in senast den
  27 september 2010. Ange ärendebeteckning.  Av alla boende i hembyn var det bara en som engagerade sig i frågan, Ruben. Han, den modigaste person som bor i byn, gick emot "makten" och skrev även han till länsstyrelsen. Denne man vågar stå för sin åsikt och visa den trots att den går stick i stäv med gällande vilja. Det är mycket modigt kan jag berätta. Han har ansatts/mobbats för att säga ifrån. Utfrysningen på småorter är välkänd. Ruben FTW!
  .
  https://lh6.googleusercontent.com/-MH9ZInK6KDo/U3HXTcmj5dI/AAAAAAAAJZc/Noj0wSN5Ygs/s650/Hj%25C3%25A4ltekoden.%2520Film%2520av%2520Yoav%2520Shamir%2520Films.jpg
  Här har vi en annan modig man!
  Klicka på bilden för att förstora.
   
  Nätverket skickade även de ner sina synpunkter till länsstyrelsen men som icke direkt berörda var chanserna små att hänsyn skulle tas till dessa. Men ju fler som samråder, desto bättre.

  Utöver dessa två skrivelser lämnades tre ytterligare skrivelser in, två från grannbyn. Den ena framhöll att man inte var emot projektet som sådant men väl användandet av vägarna. Svartsjövägen t ex har inte Anders Jonsson rådighet över. Den andra lämnades in från en kvinna som verkligen skulle komma att bli berörd av projektet och den tredje kom från mig och min man.

  Här finns den slutliga ansökan om bergtäkt 2010-07-02 att läsa.
  .
  .
  Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

  12 maj 2014

  Får jag lov?

  Tisdagen den 11 maj 2010, två dagar efter samfällighetens byastämma söndag den 9 maj, lämnade Anders Jonsson, centerpartistisk kommunpolitiker i Nordmaling, in preliminär tillståndsansökan för att öppna en bergtäkt ner mot Vinsjöns strand. Ansökan diariefördes den 12 maj och kungjordes något senare i lokalpressen.
  Bilderna är klickbara.
  http://lagring.files.wordpress.com/2014/05/bergtc3a4kt-annons.jpg
  Vinsjön är byns enda sjö och den tillhör alla byns hemmansägare gemensamt, alltså samtliga delägare i samfällighetsföreningen. Även jag. En sträcka av vår gemensamma väg, Vinsjövägen, ingår också i det tänkta planområdet.

  I det här skedet förstod jag varför Rolf varit så mån om att Vinsjövägen skulle betraktas som hans, att han tagit kontakt med en advokat och just den advokat som vindkraftsbolaget anlitar!!!
  http://lagring.files.wordpress.com/2014/05/bergtakt-sjc3b6-vc3a4g.jpg
  Bergkrosset ska användas till vägbyggen inom vindkraftsområdet på Gabrielsberget men även säljas utanför byn och då transporteras ut via Vinsjövägen.

  Sonen Anders Jonsson nämnde absolut ingenting på byastämman om detta stora projekt, där 1 000 000  (1 miljon) ton berg ska sprängas bort. Det hade varit klädsamt att föra fram projektet på stämman, eftersom många delägare var samlade och gemensamt vatten påverkas. Byastyrelsens ledamöter kände till planerna och gick helt i familjens ledband. Anders Jonsson bör ha kunskap om hur samråd ska gå till då han är kommunpolitiker inom Centerpartiet i Nordmaling. Både han och hans mor Vera är politiskt aktiva i kretsstyrelsen för (C).
  HÄR finns hela ansökan med bilagor att läsa.
  .
  .

  11 maj 2014

  Äga väg III

  Rolf sa på byastämman i maj 2010 ”Jag byggde upp en stuga däruppe (vid Vinsjön, min anm.) 1975, ingen väg gick upp dit, nej det var 1969, och den stugan verkar ha varit en varnagel för många, kanske blev den för fin. Av någon outgrundlig anledning brann den upp för ett par år sen fast den var låst.

  Låg däri inte en insinuation att vi hemmansägare orsakade branden därför att vi är avundsjuka?! För att hålla oss på mattan? Jag säger inte att det är så men jag funderar över vad som menades. Vägen som gick dit upp fanns men var ej avsedd för motorfordon.
  http://www.logdea.nu/aspea/platser/vinsjon.jpeg

  Därpå berättade Rolf hur det gick till då han genom handskakning kommit överens med vissa hemmansägare om att han skulle få ”ta hand om” vägen till Vinsjön. Han avverkade träd för att bredda vägen och gjorde den körbar för motorfordon. Hemmansägarna vars mark vägen går över fick betalt för träden. Cirka 150 meter ny väg byggdes för att nå grannbyns skogsbilväg för att via den ta sig ner till allmän väg. Av de14 hemmansägare han bör ha skakat hand med är 10 döda idag. Totalt finns 40 hemmansägare.

  Ett antal handslag och vägen skulle vara hans? Numera har han överlåtit sitt hemman på sonen – vems är då vägen? Av dem som han tog i hand är de flesta avlidna - är det deras efterträdare på hemmanen som är att betrakta som överlåtare? Han har själv överlåtit sitt hemman på sonen. Vem av dem ”äger” Vinsjövägen? Frågan som uppstår är alltså – innebär handslag utan skriftligt kontrakt och utan lantmäteriförrättning att överenskommelsen är giltig. Och evig? Protesterna var många när Rolf annekterade vägen för länge sedan har jag förstått, men det var bara vid köksborden man vågade ha en åsikt i frågan.

  Vägen är gemensamägd av samtliga hemmansägare i byn men endast 14 av 40 kontaktades. Det var en fråga för byalaget (som man sa då). Byn var då delägarförvaltad och varje medlem måste godkänna ett beslut för att det skulle vara giltigt. Men det vet och visste man inte om i min by. Jovisst, jag vet att det kan tyckas krångligt men lagstiftningen är utverkad för att rättvisa ska erhållas. Själv tycker jag lagstiftningen är intressant, jag var tvungen att tränga in i den som nybliven hemmansägare för att förstå vad som hänt och vad som gäller.

  Rolf har tagit ut avgift då hemmansägarna avverkat sin egen skog och fört ut den via Vinsjövägen. Han har fått ersättning av kommunen då man använt vägen för att placera ut en kalkstation i bäcken. I samband med det bekostade kommunen också en ny bro.

  Rolf satte upp en bom för vägen uppe vid bäcken där ”hans” Vinsjöväg begynte. Ingen i byn kunde köra vägen. Så småningom togs den bort. När och varför vet inte jag. Istället sattes en vägbom upp i grannbyn nära allmänna vägen Riks13 där Svartsjövägen börjar, vilket fortfarande innebar att det inte varit möjligt för oss hemmansägare att köra Vinsjövägen med motorfordon.

  Första gången jag körde in på Svartsjövägen (grannbyns väg) och därefter vek av på Vinsjövägen var 2005 när vindkraftsprojektet påbörjats och miljödomstolen höll syn på plats. 2002 öppnades vägbommen varaktigt för att vindkraftsprojektörer och vindkraftsbolag skulle kunna röra sig fritt upp till Gabrielsberget.
  https://lh4.googleusercontent.com/-wjZ0G4_7YIs/U2_NRrTetmI/AAAAAAAAJYI/9DdJ_PPm7Vg/s800/m%2520v%25C3%25A4gar_stor.jpg
  Klicka för större bild.
  Vägar samt plats för bergtäkt markerad vid sjön. Längst ner till höger ligger grannbyn.

  Efter Rolfs redogörelse passade han på att i flera minuter skälla ut mej efter noter, jag som vågat ifrågasätta vem som ägde vägen. Därpå läste byns polis och tillika bysamfällighetens ordförande, Erixon, upp en skrivelse. Rolf hade anlitat en advokat då han ville få byborna att tro att Vinsjövägen var hans. Observera att Rolf läste inte upp skrivelsen själv, det är viktigt i sammanhanget, då han förmodligen inte ville inte anses som paragrafryttare och närig. Så här löd skrivelsen som styrelsen stod bakom (5 personer varav Anders Jonsson är en av suppleanterna) och som Erixon läste upp:
  ”Den nya vägen kan inte betraktas som en samfällighetsväg då den inte sammanfaller i sin hela sin sträckning med den gamla.

  Den nya vägen har inte heller bekostats av samfälligheten utan av en privat markägare.

  Vidare har underhållet av den nya vägen också bekostats av den som låtit bygga densamma.

  Nils Ryrberg”
  Ingen medlem i samfällighetsföreningen fick någonsin se skrivelsen, trots begäran om detta. Beslutsunderlag behövs inte, inte heller fanns det med på dagordningen att omröstning skulle ske. Vägen är bruten i samråd (?) och samförstånd med övriga hemmansägare säger ordf. Erixon och menade därefter att vi skulle rösta om vem som äger vägen! Ingen kunde, ville, vågade ifrågasätta Rolf Jonzons utsaga att vägen var hans. Alltså röstade alla utom jag och maken för att vägen var Rolfs. Att rösta om vägägande är inget jag rekommenderar andra föreningar, kontakta Lantmäteriet istället så blir det rätt!

  I min hemby tror nog de flesta att det en advokat skriver är sanningen. Advokaten är densamme som betjänat vindkraftsföretaget Svevind och här handlar det om jäv. Några dagar senare förstod jag sammanhanget och det berättar jag snart om i kommande inlägg.

  Byastämman avslutades som brukligt med kaffe.
  Jag hamnade vid ett bord där hemmansägaren G. ôppe Myra med fru satt. Efter en stunds prat sa jag:
  - ”Jag tror hemmansägarna skulle rösta ja till att en bomb släpps över byn om Rolf föreslår detta.”
  - ”Jag skulle i alla fall fråga varför!” svarade G.

  Nu undrar jag - ska jag bli glad över det svaret? För att åtminstone en reaktion, ett ifrågasättande, skulle bli följden ifall ett vansinnigt förslag kom upp. Eller ska jag bli ledsen för att man troligen skulle rösta ja efter att ha ställt frågan ”varför”, kanske utan att få ett svar. Jag funderar än på det! G. är en person som ställer upp och arbetar politiskt (senast i kyrkovalet). Någon fråga om varför en miljon ton berg skulle sprängas i luften ställde han aldrig när det uppdagades vara planlagt. Och jag hade ingen aning om att så var planerat att ske.
  .
  .

  8 maj 2014

  Äga väg II

  Under de tre dagarna miljödomstolens förhandling om vindkraftprojektet på Gabrielsberget i Västerbotten pågick i Rundviksgården i augusti 2005, försökte domstolens ledamöter ta reda på om samråd skett med privatpersoner och föreningar i området. Vägföreningar, jaktlag osv.

  En av de frågor som domaren ställde gällde ägandeförhållandena kring Vinsjövägen. Då reste sig Anders Jonsson (kommunpolitiker i Nordmaling för Centerpartiet) och sa ungefär så här: He ä pappas väg. He är han som ha grusat den. Till saken hör att Anders Jonsson tog över hemmanet 2001 men menade här att det var hans far Rolf som ägde vägen (trots detta). Jag minns inte vad jag sade - om jag över huvud taget sade något – eftersom  jag blev oerhört överraskad att en bybo kunde påstå att en bygemensam väg är privat. Vägen tillhör byns hemmansägare sedan laga skiftet. Men så här kan det gå till i vilda Västerbotten - grusa en väg och den är din! Kontakt med lantmäteriet är en onödig procedur.

  Då inga regler och normer finns i ett samhälle, en by, en social gemenskap, då kunskap saknas eller rädsla finns bland medlemmarna, går det lätt över styr. I min lilla hemby är det så. Kanske är det så på alla små orter men jag har inte erfarenhet av någon annan by, bara städer med en annan kunskap i sådana här frågor.
  På latin grus grus

  Äga väg I - här skriver jag om ett annat vägavsnitt som Rolf sade sig äga. Inte för inte kallas han "Kungen av A." av människor utanför byn har jag fått veta på senare tid.
  .
  .

  6 maj 2014

  Vinsjön än en gång

  Här kommer samma inlägg som en gång för länge sedan. Jag tänker i några inlägg skriva om händelser vid vatten. Hur en bergtäkt planerats här längs hela stranden till vänster i bild.

  Byns enda sjö heter Vinsjön och ägs av byns hemmansägare gemensamt. Den ligger upp mot fjället (som vi säger här), är alltså högt belägen. Vinsjön har fått sitt namn av tjäderns läte. Här i skogarna finns mycken skogsfågel. Den långsträckta Vinsjön har varit ett utflyktsmål för byborna. Kärrvägen hit upp, Vinsjövägen,  finns med på laga skifteskartan från 1860-talet, en väg som samtliga byns hemmansägare är delaktiga i och som fortsatte upp till fäbodallmänningen.

  På 1960-talet planterande hemmansägarna in regnbågsforell här men resultatet lät vänta på sig. Minns hur ett antal starka män gav sig iväg nerifrån byn bärande på ett stort kar fyllt med yngel och vatten som skvimpade över. Sedan 1990-talet har kommunen en kalkstation placerad strax nedanför sjöns utlopp i Vinbäcken eller Vinan. Allt för att försurningen ska motverkas. För fem år sedan provfiskade Harry här.
  På bilderna från 40-talet syns min morfar Manfred, mina blivande föräldrar och pappas kompis på utflykt hit upp.
  Här har man också badat trots det kalla vattnet. Jag fick för några år sedan en livfull beskrivning av Ingrid Ö om hur kallt men trevligt detta kunde vara.
  Här syns tre skidåkare på Vinsjöns snöklädda is före snöskotrarnas tid. Nerför gick det i ett huj.
  För ett par decennier sedan grusades vägen av R. Han tog kontakt med de hemmansägare vilkas mark vägen passerade. Eftersom vägen är gemensam för alla hemmansägare måste en sådan fråga diskuterats i byalaget. Inga dokument eller protokoll visar dock på att detta gjordes.

  Nu påstås att vägen är privatägd. När blev den det, hur i all världen gick det till utan inblandning av Lantmäteriet? Någon vägförening har aldrig funnits där denna väg förvaltas, den ingår i hemmansägarnas samfällda egendom, i den nuvarande bysamfälligheten. Men det ska man veta, att i den här byn är allt möjligt numera, här kan svalor simma och älgar flyga. Jajamen ;-)


  .
  .
  Kanske har även andra bloggare åsikter om , , , , ,