13 maj 2014

Miljöfarlig verksamhet

Den advokat som Rolf med familj kontaktat, Ryrberg, var och är Svevinds advokat och alltså jävig i frågan om Vinsjövägen. Vindkraftbolaget Svevind ville ha möjlighet att köpa billigt bergkross till anläggandet av vägar till vindkraftindustrin. Därför var det lämpligt att Vinsjövägen var i Rolfs ägo, som tillfarts- och utfartsväg.

I ett skriftligt utlåtande från Svevind har man påstått: ”Projektet har en tydligt uttalad avsikt att inte ta i anspråk Gabrielsbergets hällmarker för brytning och krossning av material för anläggningsarbeten. Alla sten- och krossmassor som kommer att behövas kommer att tas utifrån.

Det gäller att inte vara godtrogen och tro på allt ett företag skriver.

Vi var många som upprördes över planerna. Jag kontaktade länsstyrelsens handläggare för mer information men fick veta att det var den täktsökande jag skulle kontakta. Slutlig ansökan skulle lämnas in senare framkom också. Det var med nöd och näppe jag fick material sänt till mig från Anders Jonsson trots att samråd innebär dialog, tvåpartssamtal. I juli 2010 sände Jonsson in slutlig ansökan. Jag fick inget meddelande om detta, trots begäran, och höll på missa slutdatum för synpunkter.

Inför slutlig tillståndsansökan annonserades detta i lokalpressen:

Miljöfarlig verksamhet

Ärendebeteckning 551-1331-2010.
Det är möjligt att ta del av och yttra sig över följande:
• Anders Jonssons miljökonsekvensbeskrivning och ansökan
om tillstånd till ny täktverksamhet av berg på fastigheten
████ 2:21 i Nordmalings kommun. Handlingarna i ärendet
finns tillgängliga på kommunkansliet i Nordmaling och Länsstyrelsen.

Ärendebeteckning 551-5156-2010.
Länsstyrelsen Västerbotten, Storgatan 71 B,
901 86 Umeå. Tel 090-10 70 00

Överklagan av beslut eller yttrande över ansökan ska
skickas till Länsstyrelsen och ha kommit in senast den
27 september 2010. Ange ärendebeteckning.Av alla boende i hembyn var det bara en som engagerade sig i frågan, Ruben. Han, den modigaste person som bor i byn, gick emot "makten" och skrev även han till länsstyrelsen. Denne man vågar stå för sin åsikt och visa den trots att den går stick i stäv med gällande vilja. Det är mycket modigt kan jag berätta. Han har ansatts/mobbats för att säga ifrån. Utfrysningen på småorter är välkänd. Ruben FTW!
.
https://lh6.googleusercontent.com/-MH9ZInK6KDo/U3HXTcmj5dI/AAAAAAAAJZc/Noj0wSN5Ygs/s650/Hj%25C3%25A4ltekoden.%2520Film%2520av%2520Yoav%2520Shamir%2520Films.jpg
Här har vi en annan modig man!
Klicka på bilden för att förstora.
 
Nätverket skickade även de ner sina synpunkter till länsstyrelsen men som icke direkt berörda var chanserna små att hänsyn skulle tas till dessa. Men ju fler som samråder, desto bättre.

Utöver dessa två skrivelser lämnades tre ytterligare skrivelser in, två från grannbyn. Den ena framhöll att man inte var emot projektet som sådant men väl användandet av vägarna. Svartsjövägen t ex har inte Anders Jonsson rådighet över. Den andra lämnades in från en kvinna som verkligen skulle komma att bli berörd av projektet och den tredje kom från mig och min man.

Här finns den slutliga ansökan om bergtäkt 2010-07-02 att läsa.
.
.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...