8 juni 2017

Bytt är bytt och kommer inte åter

Det gamla kommunalhuset i N-ling var av trä och revs för att ge plats för en ny, modern tegelbyggnad med slammad fasadyta. Ni ser det ljusa huset med vittrad gavel som vänder sig hitåt. Jag vet inte exakt årtal men det bör ha varit i slutet av 50- eller början av 60-talet som det nya kom till. Här inrymdes då även folkbibliotek och polisstation. Ingången till de institutionerna syns på bild och jag besökte ofta folkbiblioteket för att låna, mammas moster var bibliotekarie och bemötte alla välkomnande och gav gärna tips till läshungriga barn och vuxna. Kommunhusets entré vänder sig mot kyrkan och ligger om hörnet. Bibliotek och polis flyttade ut för många år sedan. Kommunens administration har ökat.

När jag körde förbi och tog de här bilderna den sista mars i år höll något på att hända. I maj hade det kommit ännu längre men var inte färdigt och ingen önskan fanns hos mig att dokumentera förstörelsen - eller förändringen - som kanske någon tycker att jag bör skriva för att förhålla mig neutral.

Här förbereds som jag ser det isolering och omputsning av fasaden. Den slammade ytan anses inte längre bra nog kan jag tro. Ändå är det mest bara överst på ena gavelfasaden som putsen till största delen vittrat. Det hade varit lättreparerat att ta sig an detta.

Undrar just vad som händer med skiffertaket, det otroligt vackra, dyrbara tak som föregångarna såg till att kosta på bygget. Kanhända ryker också det snart och förpassas till soptippen!!! Jag bävar! Vad händer med hängrännor och stuprör av koppar? Fast egentligen spelar det ingen roll, materialen är redan förvanskade, gjort "folkligare". Så här såg huvudfasaden innan fönsterbyte och inbrädning inför omputsning.

För några år sedan höggs de fina, lagom stora och välformade lönnarna som stod framför fasaden rätt och slätt ner. Vi var några som aldrig förstod varför. De har ersatts av ett par nya "saker", det ena syns på fotot.

 
Här har vi tidstypiska träfönster av oljad ek. Ek är ett hårt och hållbart träslag. Nertill sitter vackert utformade fönsterbleck av koppar. Koppar! Bara det visar på insikt och förstånd i materialkunskap. Och att ett politiskt och administrativt centrum ville ha en viss upphöjd nivå på den byggnad man såg till att bygga sig.

Så fint 60-tal med slammad (kvastad) putsfasad där teglet syns igenom.

Alla bilder ovan är från 31 mars. På gårdssidan har ekfönstren för länge sen målats vita.

När jag åkte förbi i maj orkade jag inte fotografera det som inträffat. Då var samtliga fönster utbytta till aluminiumfönster, kopparblecken var borta och gul mineralull stack ut som drevning runt de nya fönstren. Fasaderna var då inte åtgärdade annat än fullständigt inbrädade inför omputsning.

👎

Det finns en uppmärksam allmänhet som ifrågasätter ombyggnader och fönsterbyten på en del håll i landet. Jag ser fram emot att kunna rapportera om ett liknande engagemang i hemkommunen.

https://lh3.googleusercontent.com/7N72mz4-ac1vlBB-b74Z2anxgVJOePFJywW6qD8e-TKXcb8Ff2xLSRSIwwwtCyTHCyKxyooB1Ku3qBxxJ4J9_ARts4yP-4VAIgLSSUyXW5ZRE1KiyACpkDP44wOaWilZKx7K4dn9lPTPhcGBTSCv3C1M-VJaY9lhKLwyBBRT6broLAkCl-zo1AsBvzec4tQZfu3JAtyCszvbMQDFaE0iz_7I8mg_vLs2hZXhHCfPJot-EOx1FMwjLGfRLAxPJrJlqpAPmq-A7tcByzzaoNEfu-y0-gOwgoJHCBIJ1QerhB8u2eLkE4sNmh_XHQzQLHnR8l0RKIO4D5mh_1mcHG4RNjO3depKIQawnKJW8O5W5yGKqwwTC_G-Pel9cWKUOUhG-rDvY30ncLXwJG3-uwmSY3l9Hd_qYJswYMiDILdKMpX5Z-V4_abUZqV9N_fsm3NESL7PreMiqAMAeWtANTr5lXW-UdxiorKJA7iYYC9YCeErW3ar00oRCye4oNN-MGejI0u08_16Ch7exSc9bblFBdbTBmpPJQFx_ap95695p6zeiETzewQ9EcCWMwdyreD_eYirHQ2wuzTCcnHlBWUUAmuYZ_Q9r5AfmC8NLZSJkPcAqUtFFHHE7w=w852-h916-no
I den fina trästaden Nora, Örebro län, gick det nyss till så här. Klicka för större text. På facebook spreds uppgiften att fönsterbyte var på gång. Det gav positivt resultat genom att bytet stoppades.

På annat håll framhävs en byggnad som föredömligt renoverad. Det är Länsmuseet i Gävle som visar upp en varsam kommunal renovering av en skola i Edsbyn. Länsmuseet vill visa på goda exempel även ute i bygderna, inte enbart i länscentra och i residensstaden. När får medierna möjlighet att skriva om något liknande i Nlings kommun? Än en gång frågar jag mig - är det skillnad mellan stad och landsbygd även i de här frågorna? Eller handlar det om något annat?
.#Nordmalingsproblem
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...