22 juli 2018

P A Örnskölds gränsmärke


AF
GRÄNSE MÄRKE
EMELLAN
WÄSTER NORRLANDS
OCH
WÄSTER BOTTNS
LÄNER.
ÅHR ----1769.

UPREST AF
P:A:ÖRNSKÖLD. LANDSHÖF:ÖF:W:NORL:
RIDD. AF K: M: NORD:ST:OR:

Ett gränsmärke mellan Västernorrlands och Västerbottens län restes år 1769 då Adolf Fredrik var kung över Sverige. Den som lät förverkliga gränsmarkeringen var Per Abraham Örnsköld som då var landshövding över Västernorrland och tillika riddare av Kungliga Majestäts Nordstjerneorden. Han är även den man som gett namn åt staden Örnsköldsvik som fick stadsrättigheter år 1894.

Länsgränsmarkeringen står idag gömd en liten bit från E4 utan någon kringla eller någon som helst annan skylt som visar att ett kulturminne döljer sig bland träden. Det hamnade i skymundan då E4 fick en ny sträckning förbi. Nog är det synd på en så vacker skapelse.
.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...