14 april 2019

Odling vid fäbodallmänningen

Jag hittade ett upprättat kontrakt där Nils Hörnsten upplåter sin andel i Fäbodmyran till fem grannar. Detta sker 1860, alltså några få år innan laga skiftet utstakades av lantmätare E. A. Löfroth.

Att mark brukades där uppe i skogen står klart. Korna gick på skogen men här odlades även säd, troligast korn. Redskapen åkerplog, åkerharpa och ahl nämns i kontraktet. Där fanns en lada och en hässja på Nils Hörnstens mark. Jag förmodar att hässjan var en liten kornhässja för att torka kornkärvarna på. Hässjor för hö brukades inte på den tiden. Än idag har jag hört 80-plussare använda benämningen Hörnstens-jalen på fäbodallmänningen, alltså Hörnstens gärden. De här gärdena är utmärka av Löfroth på lagaskifteskartan färdigställd 1865. Här är kontraktet:


" Ehuru jag af Byns gemensamma oodlade utmark af den så kallade Fäbodmyran, efter Synebeskrifningen af den 20de Juni 1840 upparbetade den större delen deraf, så afstår jag nu till en del mina grannar nemligen Bönderna Jon Jönsson, Jon Pehrson, Eric Lindblom, Eric Norberg och Jacob Olofsson det nedre fallet, eller Wästra delen deraf emot en öfverenskommen summa för odling deraf med Etthundrade Åttatiofem Riksdalen Riksmynt hvilka skola betalas den 24de nästkommande Augusti då likväl räntan ifrån denna dag betalas med 4 1/2 procent.

Likväl förbehåller jag Säljare, att den uppförda Ladan och Hässjan får stå på den plats der den nu står. Och skall hvar och en af Köparena erhålla lika stor andel af denna jord, då de och betalar lika i denna odlings summa.

Af den Jordkjörredskap som jag der hafver, nemligen Åkerplog, Åkerharpa och Ahl skall Köparena få begagna enär jag icke det sjelf brukar, men när någon reparation behöfves på denna redskap, skall densamma gemensamt af alla påkostas. Att sålunda vara öfverenskommit och afslutad bestyrkes.

Nordmaling och xx den 2a Maj 1860.
Nils Hörnsten – afträdare
Jon Jönsson, Jon Pehrson, Eric Lindblom, Eric Norberg, Jacob Olofsson /Bomärken/ - Tillträdare.
Wittna - I. Wiklund, Johan Lindberg "

Jag tycker det är något rörande med detta kontrakt. En del av Fäbodmyran hade brutits "från ris och rot" till små åkerplättar av Nils Hörnsten (1814 - 1878). År 1860 då kontraktet skrevs, var han 46 år. Genom kontraktet avträdde han brukningsrätten av jalen till fem grannar. I brukningsrätten ingick en lada och en mindre kornhässja (storhässja säger vi här i trakten), där ingick även de redskap som förvarades på plats. När något gick sönder och behövde lagas var det de fem tillträdarnas men även Nils Hörnstens sak att tillsammans bekosta deras  lagning.

Jag förstår att det var knapert med brukad mark i byn, allt behövde tillvaratas. Att föra ner säden och höet, som väl var det som förvarades i ladan, var ingen barnlek på den krokiga, gropiga och smala kärrvägen. Det var troligen den bygemensamma vägen förbi Vinsjön som Nils Hörnsten brukade nyttja.

Vill någon se hur de där Jordkjörredskapen kan ha sett ut så finns länkar nedan:
Åkerplog
Åkerharpa
Al
.
.

5 kommentarer:

 1. I mina hemtrakter i Österbotten talar vi om jäla och då undrar jag om det är samma som jala i detta inlägg? En jäla är en mindre åkerteg ofta i skogen eller omgiven av skog.
  Jag fann vid en sökning följande: "jäla" = lägdan, hövallen. Nummer 224 och det stämmer ju bra med vad jag menar är en jäla. Kanske mest hur man uttalar det?

  http://www.holmgangens-pytt.se/20935215

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det är samma innebörd i jala och jäla. Så bra att få kännedom om ditt österbottensmål. Man odlade säd (korn och kanske havre) som torkades på (korn)hässjan. Och eftersom det stod en lada där varvades odlingen med vall för att få hö - som jag tyder kontraktet,

   Radera
 2. Hade ingen aning om att det fans ett redskap som heter al.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ah, vem hade det? Inte jag heller. men när jag började luska i det insåg jag att al är en harv. Även jag lärde något nytt vilket bevisar att det är nyttigt att blogga ;-)

   Radera
  2. Cecilia, apropå nytta och lärdomar... Jag är dig evigt tacksam som meddelade mig i en kommentar om att ett gammalt visitkort jag bloggade om föreställde Jonas Erik Björkqvist (1845-1921), kyrkoherde i Gideå 1880-1921. Hade du inte skrivit något hade mannen fortfarande varit okänd för mej - https://morfarshus.blogspot.com/2015/02/kultureliten.html

   Jag minns morgonandakterna som hans son Manfred höll i radion strax innan jag gick iväg till skolan :-) Biskop och en av Sigtunastiftelsens grundare.

   Radera

Tyck till om du vill...