2 november 2019

Sista smörjelsen

Under mina uppdrag för församlingar i Svenska kyrkan har jag stött på s.k. sockenbudstyg. Detta är små nattvardskärl som placeras i ett fodral för att kunna medföras av prästen till en person som är sjuk och vill ha "sista smörjelsen", en person som ligger på sitt yttersta och som är alltför svag för att kunna ta sig till kyrkans nattvardsgudstjänst. I sockenbudstygen ingår nattvardskalk, patén och liten vinkanna med lock. Allt i behändigt miniformat. Dessa kyrkliga inventarier används knappast idag, de är kulturhistoriska föremål som minner om en annan samhällsordning, om en icke-sekulariserad tid.

År 1859 kallade en hemmansägare här i byn på prästen när han låg för döden, inte 40 år fyllda. Han ville ha nattvard och själafrid eftersom något plågade honom. Jag förmodar att prästen från Vallen hade med sig ett likartat kit som på bilden eftersom en person i socknen budat efter honom.

Prästen kom till bondens ångermanländska korsbyggnad, lyssnade på hans bikt och gav nattvarden kan jag förmoda. Då han kom ut ur rummet med den sjuke sa han: "Den mannen hade en underlig sjukdom."

Under hand kom en obehaglig historia fram i ljuset eftersom prästen, trots tystnadsplikt, av någon anledning inte kunde underlåta sig att låta andra vidare undersöka den unge hemmansägarens bikt. Hans brott skulle ha renderat ett livstidsstraff på vatten och bröd på Långholmens fängelse om det hade uppdagats när det utfördes. Nu dog mannen men rykten om mordet fanns där. Det kom att påverka några människor i omgivningen.
.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...