27 november 2018

NovembersktDe ännu inte förvintrade verksamheterna pågår i skogen, längs vägarna, invid fälten. Det kråkas, talgoxas, korpas intensivt denna jordiska tisdag i november...
Per Helge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...