4 september 2019

Statistik och forskning

Jag tycker det är så himla intressant att staten har sådan koll på oss medborgare. Det har pågått allt sedan Tabellverket inrättades 1749, det statliga verk som 1848 blev Statistiska Centralbyrån. Av all insamlad data gör man sedan statistik som kan vara både intressant och underhållande. Eller så kan den utnyttjas i fel syften, den kan också feltolkas. Tänka sig! Är nyttjande av algoritmer nästa steg i kartläggningen av befolkningen?

Jag hittade en sida med befolkningens utbildning 2018 som jag fann intressant. Där har statistik på befolkningens utbildning vridits och vänts på.

Befolkningens utbildning 2018
2018-04-19
"Drygt en fjärdedel av befolkningen i åldern 25–64 år är högutbildad. De bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län där en tredjedel eller mer av befolkningen har minst treårig eftergymnasial utbildning i nio av kommunerna.

Andra kommuner med hög utbildningsnivå är Lund, Lomma, Uppsala, Umeå och Linköping."

Utdrag ur rapporten Samband mellan barns och föräldrars utbildning
"Andelen unga som gör en klassresa genom att skaffa sig högre utbildning än den högst utbildade föräldern har successivt minskat i och med att föräldragenerationen fått allt högre utbildning.

I alla åldersgrupper är det väsentligt mycket vanligare att skaffa sig en högre utbildning om någon av föräldrarna haft eftergymnasial utbildning. I rapporten ges en översikt över högsta fullföljda utbildning för befolkningen 2014-12-31 mot bakgrund av deras föräldrars utbildning."

Jag gjorde ett utsnitt med tre kommuners befolkning i arbetsför ålder och dess utbildningsnivå. Kommunerna jag valt är Stockholm, Umeå och Nordmaling samt riket som helhet. Sammanställningen får tala för sig själv. Källan finns här: Utbildningsnivå efter kommun och kön 2018 

https://lh3.googleusercontent.com/AbNaFRUFT4W_6bIg2VnG_o71mCJVKNBZ5yv8cgU3cXY134xheTUtiTIAe7IPuAiiw372KIcmz8cknAsj69-XhmufICKM7PmvPaiRmfOCsgxRWlyjX0isd4Sw-CQicqdy3fAYdcGS0uQ4p_QYZ3ZbZSF5hIa2au2X2KBucZ21d4h4kEb0i4IBl7IX7n10CwTBoTK6JdCwDtJEgA4nXGAtz3cPVx7nMLGU5qlNKPpVUhSHPF6zRkClV4AarDsI0eCzC6Qr-yqtOfG-V_8URrdzoXAhSOIDavDfvfJH5cNrn_zQpW8kNLU8ka_aucTHkAv70MoB9WcxrJLH0pVybXdgO0J8LdONlgzCClmDmgucN9x-svbVzVYHgK0AG_a8ZtGBuW1hfN1gsye4m1PUKy91I1t-e873Qyk9cuRwkaQ5t0mnpl-lKWe3byIzZdqql1X4I1r9c2cUCpK24VuywK1sRQj7qXbn0y9uhvqxHQCZqXnM_5tC_7qNF78csHAbVn5ylmKjemT6KDR9iJCYRlylUB0AG2OrMGnunEc2-FtM_aF0k-7aj1TFvmSFPkqtLO9pKsN1Z96j3L3bmDAzOARHChO3DtmmKTWIZyublHdl-Ur9I-qFiaujSFiJ_ULFj4Fdpr_H1hUDooMzmUyDI0aA_J4-EWKS3GOM=w789-h533-no
Klicka på tabellen för förstoring.
***


Varför finns färre högutbildade kvinnor än män på landsbygden? Vertikals har ett blogginlägg från 2014 som har samma relevans idag tror jag nog. Ett utsnitt:
"Professor Lena Edlund skrev i ett paper redan 2005 hur kvinnors överrepresentation i städer också är en reflektion av äktenskapsmarknaden. Utgångspunkten är att en välutbildad man i högre grad kan tänka sig att gifta sig med både en högutbildad och en lågutbildad kvinna, medan högutbildade kvinnor i högre grad enbart gifter sig med högutbildade män. Det gör att högutbildade män flyttar till städer för att få en högre inkomst. Även högutbildade kvinnor flyttar till städer för att få en högre inkomst, men också för att ha en större chans att hitta en partner. Samtidigt flyttar också lågutbildade kvinnor till städer och till den äktenskapsmarknad som dessa erbjuder. Kvar utanför städer blir därmed i högre grad män med lägre utbildning."
Här på Timmer & masonite har problemet med kvinnors flykt från landsbygden tagits upp tidigare. Om och hur problemet ska lösas kvarstår. Men att det inte enbart gäller att det finns attraktiva arbeten är jag säker på, andra stimulerande utbud för behövs också för att behålla eller få välutbildade kvinnor att återvända i högre grad än de gör nu.

https://morfarshus.blogspot.com/2011/05/blir-du-lonsam-lille-van.html
.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...