4 augusti 2020

Batterivall från finska kriget 1808-1809


Till den här ganska gudsförgätna platsen hittade jag nyligen på grund av en liten blänkare i ett reklamblad som visade sig vara intressant hembygdshistoria.

Batterivallen är en rest från 1808-1809 då ryska trupper hotade att tåga in i Ångermanland norrifrån. Den timmeröverdel som syns är en åtta år gammal rekonstruktion. I den finns tre skottgluggar så att de mynningsladdade gevärspiporna kunde riktas ner mot den branta sluttningen som finns bakom vallen där älven rinner och varifrån fienden förväntades komma. Nu kom kriget aldrig hit men att befolkningen varit rädda kan man ana. Ryska armén stoppades HÄR. Undrar just hur det var att leva i krigets närhet?

Vapenvila mellan Sverige och Ryssland ingicks i Frostkåge gästgivaregård norr om Skellefteå den 2 september 1809. Freden innebar att Sverige måste lämna ifrån sig Finland. Åland samt delar av dåvarande Västerbotten och Lappland.

Totalt beräknas minst 30 000 människor ha stupat i kriget. Minst 1/3 av alla soldater som plockades ut i strid dog i olika fältsjukdomar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...