2 augusti 2014

Ängslada

Ängsladan med en gles timringsteknik (här kallas mellanskott) står i skogsbrynet. Ängsladan flyttades hit av mina föräldrar 1991 och fick då tegeltak vilket den aldrig haft tidigare. Innan flytten hade den ett löst (flytande) golv av trä.
På en bräda har pappa skrivit med blyerts: "Denna lada är flyttad i november 1991 från Aspänget där den stod i rået mellan ES skifte och vårt i kanten av Aspa. På rotet stod årtalet 1878, men den kan vara äldre. Den hade spåntak men kan förr ha haft nävertak."
På samma plats stod tidigare vår sommarlagård. Av naturliga skäl helt nära kreatursstigen, fätået, som gick i utkanten mellan odlad mark och skog längs hela byn. Stigen, som nu  växt igen, ledde bort till den bygemensamma vägen som försvann då tre hemmansägare kalhögg och markberedde 1996. Det var första gången en skogsskövlare användes i direkt anslutning till byn. Stigen och vägen använde jag ofta när jag var hemma under somrarna. Så lätt förstör man här i byn kulturminnen, på andra platser i landet skulle markägarna ha fått repressalier och tvingats rensa fram de gamla kommunikationslederna igen. Men här saknas kulturhistoriskt incitament till sådant, byn är fattig.

Fortfarande kan stigen som kossorna tog från sommarlagården och ut i skogen skönjas. Men om några decennier är allt som tydde på jordbruk borta och ingen då levande kommer att sakna minnet av den tid som flytt. Så är det i utarmade bygder.
.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...