17 juni 2019

Grånade och stolta

Intill smala ringlande grusvägar kan man finna hus som dessa. Grå och stolta.

Jag läser i lokaltidningen att Sörmlands hembygdsförbund i dagsläget har 19 000 medlemmar. De är fördelade på 69 hembygdsföreningar. Känner mej nyfiken på andra läns hembygdsförbund och letar fram uppgifter.

I Västerbottens läns hembygdsförbund ingår ett 60-tal föreningar med närmare 6 000 medlemmar.

Norrbottens hembygdsförbund har 89 hembygdsföreningar med 8 500 medlemmar.
Ångermanlands Hembygdsförbund har 41 hembygdsföreningar med nära 10 000 medlemmar.

Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund har 92 medlemsföreningar med ca 21 000 enskilda medlemmar.

Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund har 71 hembygdsföreningar med sammantaget 18 000 medlemmar.

Hembygdsföreningarna är en stor folkrörelse. Hembygdsförbundet stöder de lokala hembygdsföreningarna i deras arbete och är hembygdsrörelsens kontaktyta mot riksförbund, länsmyndigheter, länsmuseum och andra kulturinstitutioner.

Hembygdsrörelsen:
 • ska värna kulturarvet över tid
 • ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
 • ska verka i lands- och stadsbygd
 • ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling

 • I min by finns ingen hembygdsförening och ingen hembygdsgård, här finns en bygdegård. Den är till för att hålla en allmän samlingssal och mötesplats tillgänglig för alla. Den bör ge sammanhållning till bygden men det gör den på annat sätt än att få medlemmar att visa respekt för äldre tider eller ge hembygdskunskap och därmed stolthet till de boende. Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna, allmänna samlingslokaler vilket är behjärtansvärt men något helt annat än att värna det gemensamma kulturarvet. Detta saknar jag mycket. Jämförelsevis har Västerbotten ett lågt antal människor som är medlemmar i en hembygdsförening som synes i sammanställningen ovan.
  .
  .

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar

  Tyck till om du vill...