15 juni 2019

Ett gammalt träd

I min närhet i Mellansverige finns två gamla ekar. Stammens omkrets i brösthöjd är mer än 6,60 meter. De är långt ifrån länets största men länsstyrelsen har kontroll på stora träd så de finns med i dess förteckning.

Delar av eken är död och ihålig. Där samlas mulm som är till glädje och nytta för allehanda djur, till nytta för den biologiska mångfalden.

Dessa två stora ekar i kommunen är naturminnen. De ska vårdas och får naturligtvis inte avverkas.
Sveriges i omkrets största ek är Kvilleken/Rumskullaeken i Småland som är nästan 13 meter runt stammen i brösthöjd. Kanske får den ett besök i år.

Om man får tro olika inventeringar verkar de flesta stora träd finnas i Götaland och Svealand. Och det äldsta kända i trädet, granen Old Tjikko, i Dalarnas län. Hur många naturminnen i form av träd finns i Ångermanland och Västerbotten? Det borde väl finnas stora gamla tallar och granar.
.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...