15 mars 2009

Flaggberget

Efter hemmansklyvningen blev det svårare att helt livnära sig på skog och jord. Detta gällde många fler i bygden i samma situation. Sågverket fem kilometer bort vid kusten gjorde att man kunde ta påstick som stuvare då lastbåtar kom in i hamn. Därför anordnades på 1920-talet den här ordningen i byn: på högsta bergtoppen synlig från hela bygden restes en flaggstång. ”Flaggberget” heter bergstoppen därför numera. Högsta punkten ligger 35 meter över havet. Byn ligger bara ca. 5 meter över havet. Då flaggan hissades var det en signal till att en båt hade kommit in. Den som ville ha ett tillfälligt dagsverke gick eller cyklade då till sågen. Tillägg: traditionen har sina rötter ända tillbaka till 1890-talet. En av förra generationens traditionsbärande av flaggningen var Oscar Käck.


Idag lever traditionen vidare i byn, hemmansägarna turas om att hissa och hala flaggan men numera varje söndag under sommarhalvåret med början i maj. På fotot syns utsikten från Flaggberget. Man ser fjärden långt bort. På andra sidan föddes mormor Alma. Morfars hus ligger till höger utanför bilden.
.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...