8 mars 2010

Internationella kvinnodagen 100 år

.
KVINNANS STÄLLNING I SVERIGE:
1846
Änkor, frånskilda eller ogifta kvinnor får tillåtelse att arbeta inom hantverk och viss handel.
1858
Ogift kvinna över 25 år kan få bli myndig efter domstolsbeslut. Gifter hon sig blir hon åter omyndig.
1859
Kvinnor får rätt att inneha vissa lägre lärartjänster.
1870
Kvinnor får rätt att ta studentexamen som privatister.
1873
Kvinnor får rätt att ta akademiska examina med några undantag (jur lic och teologi)
1901
Kvinnor får rätt till ledighet utan lön vid barnsbörd.
1919
Kvinnor får rösträtt och blir valbara.
1921
Första kvinnan i riksdagen, Kerstin Hesslgren.
Gift kvinna blir myndig vid 21 års ålder, mannen och kvinnan blir likställda i den nya giftermålsbalken.
1923
Kvinnor får rätt till statliga tjänster.
1927
Statliga läroverk öppnas för flickor.
1935
Lika folkpension för kvinnor och män införs.
1938
Preventivmedel tillåts.
1939
Staten förbjuds avskeda kvinnor på grund av havandeskap, förlossning eller giftermål.
1947
Lika lön för samma tjänst införs i staten.
Första kvinnan i regeringen, Karin Kock.
Barnbidraget införs.
1951
Kvinnan får bli förmyndare för sina egna barn vid makens frånfälle.
Kvinnan får behålla sitt svenska medborgarskap även om hon gifter sig med utländsk medborgare.
1958
Kvinnor får rätt att bli präster.
1971
Särbeskattning införs.
1974
Föräldraförsäkring införs som ger föräldrarna rätt att dela ledigheten vid barns födelse.
1975
Ny abortlag. Kvinnan bestämmer själv t.o.m. 12:e veckan.
1976
Förordning om jämställdhet på den statliga sektorn.
1979
Rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar.
1980
Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs.
(Här tog mina anteckningar slut, men lappen har jag sparat sen dess.)

Att sätta in mina anmödrar i ett samhälleligt skede är intressant. Ett försök till det var inlägget om morfarsmors moster Ulrika Jacobsdotter som blev myndigförklarad 1862, på begäran av fadern som dog samma år. Efter det kunde Ulrika disponera sin ärvda egendom efter eget huvud helt utan manlig förmyndare. Hon var 54 år och ogift då hon blev myndig. Min morfarsmor Klara var inte myndig då hon gifte sig vid 22 års ålder, inte heller mormor Alma var myndig då hon gifte sig 1918. Detsamma gäller farmorsmor Anna och farmor Olivia.

Internationella kvinnodagen firar 100 år idag, men först efter 1977 har den firats mera allmänt världen över. Då jag var ung och gick på gymnasiet var Grupp 8 hett och något som diskuterades. Jag var väl inte den i klassen som var den mest påstridiga feministen, men bland mina vänner hemmavid hörde jag inte till dem som hade man och barn som högsta önskan. Som tur var har man som ung rätt lite erfarenhet och en stor tro på sig själv - därför tordes jag välja en utbildning helt utan förebilder. Ordet feminist är numera ett så politiskt korrekt tillmäle, och har så många olika innehåll, att det nästa tappat sin mening. Feminismen har ändrat karaktär, en bra historisk förklaring gav Nina Björk 1996 i Under det rosa täcket.

I Italien har mimosaträden börjat blomma i början av mars. Där får kvinnorna en mimosakvist med små gula väldoftande blommor den 8 mars av sina män, pojkvänner, sina manliga arbetskamrater. I gathörnen står mängder av mimosaförsäljare. En fin gest som av mej som nordlig feminist först tolkades som en tillbakagång på kvinnokampens front men sen förstod jag det som en respekt för kvinnan utan baktanke, en annan kultur helt enkelt. Ibland knallar jag in på en blomsteraffär och köper en kvist till mej själv numera och det känns riktigt befriande, haha.

Generellt tycker jag mig se att ju mindre ort man kommer till, ju längre från det kulturella, politiska och adminsitrativa centrat, desto mer ser den patriarkaliska makten ut att behålla sitt grepp om människorna. Byn med morfars hus är ett typiskt exempel. Detta till trots gillar jag min hembygd...

 Den här ballerinan har jag för länge sen skannat från en tidning men antecknade inte fotografens namn. Jag gillar bilden och tycker den kan platsa i det här inlägget...
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...