31 mars 2010

En nybyggare

Minnessten rest över den förste nybyggaren i Salberg.

1784
upptogs nybygget
SALBERGET
av Erik Larsson-Lydig fr. Nordmaling.
Gideå Hembygdsförening reste stenen
vid firandet av 200 års-jubiléet
1984.

Erik Larsson-Lydig var min morfarsmors farfarsfar.

Denne Erik Larsson-Lydig föddes 1736 i Gräsmyr som son till bonden Lars Jonsson och hans hustru Beata Hansdotter. 1758 tog han värvning som indelt soldat och gifte sig med Sigrid Jonsdotter. Efter att ha tagit avsked från krigstjänsten  kom han 1784 till nybygget Sahlberget. Två år senare insjuknade han och dog 50 år gammal. "Hans vandel var stilla" står det i dödboken. Denne man ägnade prästen hela 11 rader(!) för en levnadsbeskrivning i dödboken. Så bra för efterlevande att få läsa:

Så här har jag tolkat 1700-talshandskriften:
8 mars 1786
Nybyggaren Eric Larsson Lydig, född år 1736 i Gräsmyr. Fadr. afl. Bond. Lars Jonson ibid, modr. äfen afl. h. Beata Hansdr. Blef hel(t) späd moderlös, och upfostrades, då han var 3 år gl, hos en dess slägtinga vid namn Eric Larsson i Hössjön uti Umeå skn tills han blef fullwäxt.  Tjänte sedan först i soknen med godt loford, och år 1758 gaf han sig till soldat wid Wästerbotns Reg:te och ÖfwersteLt:s compganie. Wid samma tid gifte han sig med dess nu efterlemnade änka h. Segrid Jonsdr, som födt honom 14 barn, hwaraf 9 st. än lefva.

År 1769 tog han avsked från krigstjänsten, och köpte sig ett hemman i Umeå uti Sörböle by, war han uppeholt 2ne år, flyttade sedan hit till soknen på ett Bruks heman, der han war till år 1784, då han tog sig ett nybygge vid namn Sahlberget. Sjuknade i den gängse febern d. 22 sistl. Febr. Hans vandel var stilla. Begrofs d. 19 Martii, lefde wid 50 (år).


Denne mans levnadsförhållanden vill jag veta/forska ännu mera om, helt klart. Erik Larsson Lydig hann med en helt del i sitt femtioåriga liv, och slutade som nybyggare. Har beställt ett häfte om nybygget Sahlberg från Gideå hembygdsförening och är spänd på om det beskriver det nybyggarliv jag är intresserad av. Här i trakterna har sockengränserna justerats nu och då. Idag tillhör Salberg Örnsköldsviks kommun.

I samband med firandet år 2009 av det som kom att kallas 200 år av fred i landet, iscensattes uppvisning av fältslag i Sävar där slaget levandegjordes.

Under Erik Lydigs tid som indelt soldat pågick Pommerska kriget, 1757-1762, där Västerbottens regemente deltog. Men eftersom detta inte nämns i dödboken, förmodar jag att hans bataljon inte deltog i kriget.

4 kommentarer:

 1. Visst är det intressant med byforskning? :)

  En riktigt fin påskhelg önskar jag dig!

  Anita i Omsjö

  SvaraRadera
 2. Ja, det är väldigt intressant - men ojojoj så ENSAMT, åtminstone för min del!

  SvaraRadera
 3. Tänk att jag aldrig har gjort resan till Salberg fast jag bor så nära. Tror bestämt att det blir en söndagsutflykt i vår.

  SvaraRadera
 4. Jomen det är en trevlig (bil)utflykt.

  Go´mark, Gideå bruk, Sörgissjö, Gideå, Hundsjö, Kolhuggstret, Flärke, Gryssjö, Salberg, Jansmark, Hyngelsböle, Lögdeå eller via skôrenskola i Hyngelsböle, som är häftig, till Olofsfors. (Kortare blir Ska´mark, Flärke, Salberg osv.) Men det där känner du som "inföding" till. Första gången jag for den vägen var pappa vägvisare. I sin ungdom cyklade han och kamrater den vägen, hej och hå.

  SvaraRadera

Tyck till om du vill...