2 maj 2017

Välkommen sköna maj!

Jag fick ett sms i veckan som gick: "Pulsatillorna blommar!"

Så igår, den första maj, gjorde vi en utflykt med kaffekorg till åsen där de växer i mängd. Och ja, de blommade.

Vyn från moränåsen ut över odlingslandskapet är vacker. Höstsådden håller på att komma upp och vårsådden är på G.

Enarna växer i mängd, årets behov av enbär till matlagning är tillgodosett.

Anledningen till att backsipporna trivs är den torra karga näringsfattiga sandåsen och att den betas av kor senare på sommaren och håller åsen fri från sly. Korna gödslar dessutom lagom mycket för att backsippor, sedumarter och vissa ängsblommor ska trivas.

Vandringen till och från pulsatillorna gick via en grusad kärrväg som luktade gott av solvarma tallbarr. Det här var vårens första riktigt varma dag, den första maj 2017.
.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...