8 maj 2018

Övriga frågor

På dagordningen för föreningsstämman finns vanligen en sista punkt med "Övriga frågor". Meningen med denna punkt är att styrelsen skall få tillfälle att lämna information om småsaker som inte motiverar en särskild punkt på dagordningen. Under denna punkt kan medlemmarna också framställa allehanda frågor rörande förvaltningen samt komma med förslag.

Beslut får dock inte fattas i frågor som inte angivits i kallelsen såvida inte föreningens alla medlemmar är närvarande och godkänner att så sker.

Förslag som väcks under punkten övriga frågor bör därför bordläggas till nästa stämma. Vanligen hänskjuts frågan till styrelsen för utredning.

*****

Texten är hämtad ut Samfälligheter. Handbok för samfällighetsföreningar av Tommy Österberg. Denna bok överlämnades till styrelsen i samband med föreningsbildandet 2007, hoppas den inte enbart blivit hyllvärmare.

Vindkraftsprojektet togs upp under övriga frågor när det presenterades på en stämma (stod alltså inte i dagordningen som egen punkt utan kom upp utan förvarning). I stämmoprotokollet blev lydelsen så här angående exploateringsprojektet: "Byamännen var positivt inställda till byggandet av de planerade vindkraftverken på [Gabrielsberget]". Jag var inte kallad men har hört mig för bland deltagarna och vet att skrivningen inte stämmer med diskussionen på årsmötet. Ordföranden är lojal högerhand, sekreterare har arrendekontrakt med vindkraftsbolaget, justeringsmännen är två generationer ur La Famiglia, också med arrendekontrakt med vindkraftsbolaget. Snacka om jäv och vänskapskorruption.

Alla medlemmar hade inte blivit kallade, ingen dagordning var utlämnad i förväg, föreningen var då delägarförvaltad med vad det innebär.

Det här otyget med beslut i ekonomiska frågor som inte står med i dagordningen fortsätter alltjämt i de samfällighetsföreningar jag är med i.  
"He ä väll int se noga" tycks man tänka. Men det är feltänk.
.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...