23 oktober 2022

Samhällsbygget

Tänk så stora samhällsförändringar vi femtiotalister har varit med om.

 • urbanisering
 • jordbrukets rationalisering
 • charterturismens framväxt
 • skogsbrukets mekanisering och avfolkning
 • naturens allt större exploatering och minskad biologisk mångfald
 • televisionens tillblivelse
 • energikris 1973 då OPEC-länderna minskade sin export av olja
 • kalla krigets och murens fall 1989
 • Sveriges medlemskap i Europeiska unionen 1995 med de fyra friheterna (fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och personer)
 • snabb globalisering på 2000-talet
 • övergång till målstyrning och new public management i offentlig förvaltning, skola och universitet
 • bred marknadsisering och privatisering
 • Internets genombrott och de framväxande nätjättarnas dominans

Vykort från Postverkets tryckeri 1974.

Lite förenklat växte vi upp i ett samhälle med stark framtidstro. Allt var möjligt. Sverige var vackert.
I och med murens fall 1989 och kalla krigets slut svävar vi i ovisshet om vilken riktning vi ska ta. Varken erfarenheter från dåtiden eller framtidens förväntningar leder oss. Allt är inte möjligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...