1 mars 2013

Borde jag veta...

...vad detta är för något? Hör det till allmänbildningen?
 
Hur många allmogeföremål har inte redan fallit i glömska. Jag saknar vetskap om vad min morfarsfar hade detta till.

Någon annan som förstår, som kan????
.
.

1 kommentar:

Tyck till om du vill...