26 mars 2013

Broreparation anno 1895

År 1895 krävdes en rejäl reparation av bron över Aspan längs gammvägen, Kustlandsvägen. Vägen var då den enda och självfallet viktigaste kommunikationsleden längs Norrlandskusten. På landbacken vill säga. Fartygstrafiken var intensiv för godstransporter mer begränsad för persontrafik. Bron var inte enbart bybornas angelägenhet, flera byar i socknen stod för att ansvara för brons underhåll.
Där skymtar dagens bro. Den renoverades på 1980-talet genom Vägverkets försorg. Vägsträckan har statsbidrag.

Jag hittar ett transkriberat maskinskrivet dokument i en mapp. Det står att det återfanns bland länsman Nicanor Häggströms efterlämnade handlingar.
"
Den 22 december 1894 hölls ett sammanträde i sockenstugan. Levar representerades av J O Nordin, Helmer Molin, P Sundqvist, Jon W Ersson genom sin son Axel Jonsson, N Häggström, A Hörnström, som representerades sig själv och var ombud för C Hammarberg och Johan Molin.
Övriga byar, som hade representanter var Stavsjöholm, Tallberg och Hyngelsböle, en från vardera byn.
Nicanor Häggström utsågs till ordförande, och han skrev också protokollet.
Man beslöt att uppdra åt G O Tundal i Sunnansjö att upprätta förslag till om- och tillbyggnad av bron i A.

Till styrelse utsågs G O Tundal, godmannen A Hörnström i Levar och bonden L O Landström i Mo. Styrelsen fick i uppdrag att ombesörja arbetet så billigt som möjligt.
A Hörnström skötte kassan. Enligt hans sluträkning har han betalt N O Hörnsten  i Aspeå 3:75. (Hörnstens räkning upptar  ”10 st 1 ¼ tums bättre veabräder jemte skjuts från Rundvik 2:75. För spik och arbete -:75. Summa 3:00.” Han hade också 1888 och 1889 reparerat brons ledstänger till en kostnad av 75 öre.)

För egen del begärde Hörnström ersättning för resa till A. (23/10 1894) för att ”uppräkna och värdera hvad som kunde åtgå till brobyggnaden etc; skjuts och tidspilla 3:75”.
Räkningen tar vidare upp en utbetalning av 1 krona till A Viklund i Lögdeå – för övrigt den enda utgift, som inte finns verifierad – annonskostnader med 13:44. Till detta kommer portot med 25 öre. (Annons om auktion på Lögdeå Handelsförenings kontor infördes 31 dec 1894 i tidningarna Westerbotten och Umebladet. Priset per annons var 6:72.)
Från L O Landström i Lögdeå förelåg en räkning, som slutade på 87:70.

10 april 1895 levererat från Rundvik 24 ? Tolfter 1 ¼ tum ved á 1:12
27:40
Forsling derifrån av nämnde virke
9:-
14 maj 189512 dagsverken á 2:25 per dag
27:-
1700 st 4 tums spik
4:25
500 dito 3 tum
1:-
4 st åsar i Landkistorna á 1:50
6;-
Rödmålning av bron
8:-
Forsling av åsarna till bron
1:-
25 st 6 tums spik
-:30
Öfriga besvär för nämnde reparation
3:-
Till N Hörnsten i Aspeå för en liten reparation 1894
-:15

Sammandrag
Enligt förestående räkning
87:70
A Hörnström
25:69
G O Tundal
25:-
N Häggström
6:14

144:53

För G O Tundals tjänster krävde hans sterbhus 25 kronor, som kvitterades av Lars Tundal genom N Häggström, som erhöll 6:14 för sitt arbete med fördelningen av kostnaderna på bönderna i de olika byarna, som var involverade, kostnaden togs ut efter selandstal. De byar, som tydligen svarade för bron över Aspan i A, var förutom Levar Mo, Sunnansjö, Tallberg, Baggård, Hyngelsböle och Stavsjöholm.

Fördelning för Levar by:

Selandstal
Kostnad
J O Nordin
1
1:13
H Molin
2 13/16
3:18
P Sundquist
2 13/16
3:18
Edv Lefvander
1 ½
1:69
C O Lundmark
1
1:13
Jon W Ersson
1 17/18
2:20
And Nilsson
5/9
-:62
? C Hammarberg
2 ½
2:82
N Häggström
3 ¾
4:24
A Hörnström
1 ¼
1:41
Joh Molin
2 ½
2:82
P A Lundberg sterbhus
2 ½
2:82


27:26

Mo Byamän fick tillsammans ut med 20:43, Sunnansjö 40:-, Tallberg 36:72, Hyngelsböle 10:16 och Stafsjöholm 7:73.
Totala utdebiteringen blev alltså 144:53.

Den 25 maj 1895 besiktigades A- åbro av Nils (?Are-)blad. I intyget står att bron underhölls av Tallbergs byamän m fl. Bron befanns efter reparationen vara i godkänt och laga skick.
"
jag kontrollräknar summorna stämmer de inte helt vilket säkerligen beror på fel i avskriften. Man var oerhört noga förr i tiden och kunde sin sak. Men så viktig var bron att byar långt ifrån var skyldiga att hjälpa till med underhållet. Min mormorsfar Per i Levar var en av dem som bidrog med pengar till reparationen.
***
Sedan 1954 ingår bron i vägsamfällighetens förvaltning då vägföreningen bildades. Vägsträckan blev ju "över" då Riks13 drogs rätare genom byn. I samma veva byttes bron till en stålbalkskonstruktion.

Ovan ritningen på bron från 1954 som jag tagit ut från Lantmäteriet. Stålbalskonstruktionen är lika den samtida bron som förra året byttes till en ny över Degermyrbäcken. Den här bron över Aspan byttes åter igen ut på 1980-talet genom Vägverkets försorg. Fundamenten av granit är dock så välgjorda att de är kvar sedan -54.
.
.
Kanske har även andra bloggare åsikter om , , , , ,

2 kommentarer:

  1. Känner du till bron en kan se från E4an i Husbyn/Önska? En stenbro. Mycket vacker. :)

    SvaraRadera
  2. Den bron när skön och vacker, en gammal stenvalvsbro. På vänster sida då man kör söderut. Den fanns fotad och tryckt på ölburkar på 70-talet. Bryggeriet minns jag inte men en burk finns kvar i gömmorna någonstans. En stenvalvsbro finns även över Stridbäcken strax norr om länsgränsen, på höger sida då man kör söderut.

    Stenvalvsbroar förstörs lätt då de inte används längre. De behöver tryck uppifrån för att hålla ihop.

    SvaraRadera

Tyck till om du vill...