15 maj 2013

Moralfilosofi

Alexandriakvartetten av Lawrence Durrell (utgivna 1957-1960) är en romansvit där perspektiven förskjuts och allt inte är som man trodde det vara då man läst alla fyra böcker. Den har getts ut på svenska i ett band och den läste jag för eoner av tid sedan. Just denna svit får jag i tankarna då jag begrundar vår förening. Läs Alexandriakvartetten!

Okej, då vi vrider det hela ett varv till.

Med på årsmötet var "kungen av Grundby", Grundby heter vårt område. Det var han som en gång i tiden lät stycka av sin fastighet och bilda 40 fastigheter. Han bor själv i ett av husen med sin familj och betraktas som HSB, han som bestämmer. Vi förstår att det var hans tankeverksamhet som låg bakom det sätt som beslutet togs. Eftersom han vet att jag och min man gärna ser till rättvisan inom föreningen och föreningspraxis för demokratins skull, förstod han att vi skulle reservera oss mot det sätt som beslutet om markförsäljning gick till. Det ingick i hans plan för att på så sätt slå in en kil mellan oss och vår granne.

Några i föreningen hyr ut sina hus och har bosatt sig i sina fritidshus i fjällen eller vid havet. Av hävd läser ingen medlem protokollen, så hur medlemmar som inte varit med på årsmötet får veta vilka beslut som tagits, vet vi inte. Husägarna i vårt område är rätt okunniga i föreningsliv eller är rädda att säga emot. Alla vet att "kungen" har en tung hand över allt som beslutas i vår lilla samfällighet och vem vågar ifrågasätta sakernas tillstånd? Styrelsen är helt i hans händer som ni förstår så behöver "kungen" inte ta till orda på mötena. Att styra utan att det syns fungerar utmärkt i vår lilla förening.
Le Silence, skulptur av Auguste Preault ( 1842-1843).
Kanske en inspelning från mötet vore på sin plats här?

Att endast och alltid underordna sig, att tillåta någon annan fattar beslut åt mig, är ingen bra strategi. Underordnar sig alla en ledare försvinner ganska snart demokratin och enväldet ges lätt tillåtelse att börja gro genom att jag gör som jag blir tillsagd, att någon annan tänker ut vad jag ska tycka. Då det gått tillräckligt länge får ingen inte ha en egen åsikt - ett hopplöst läge. I sådana miljöer frodas lätt mången slags fientlighet kan vi lära oss både av historien och nutid. Ett lågt röstdeltagande (av röstberättigade) är ett tecken på att demokratin inte fungerar. Därför vill vår regering, våra politiker, att vi medborgare ska rösta, för att få statistik på att landet fungerar som en demokrati. Klart som korvspad!
Boken ovan, Samfälligheter från BLinfo, är faktiskt lättläst och bra om hur samfälligheter sköts på bästa och lagenliga sätt.
(Jag har endast funnit två trovärdiga böcker i ämnet samfällighetsföreningar. Den andra är Samfälligheter. Handbok för samfällighetsföreningar av T. Österberg, Norstedts Juridik. Den senare är svårläst då man måste vara kunnig i juridiska termer och väl insatt i ämnet för att förstå innehållet.).
.
.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...