3 juli 2013

Händelser på berget

Rent vatten är så vanligt hos oss i Sverige, det tas som något självklart. Men det ska man absolut inte göra. Redan efter ett år händer det miljöOvänliga saker uppe på bergsplatån ovanför byn. Sådant som inte skulle inträffa enligt miljökonsekvensbeskrivningen.

Efter att uppemot 1000 liter olja läckt ut riskerar ett vindkraftföretag att åtalas. Klicka för att läsa notisen.
Det är länsstyrelsen i Västerbotten som gjort en åtalsanmälan. Detta med anledning av att företaget Svevind solutions misstänks ha brutit mot miljöbalken i samband med ett oljeläckage vid Gabrielsbergets vindkraftspark i Nordmalings kommun.

Händelsen inträffade i mitten av januari vid transformatorstationen vid Gabrielsbergets
vindkraftpark.

Läckaget inträffade nattetid i samband med byte av transformatorolja i ställverket.
Bolaget har uppskattat läckaget till mellan 700-1000 liter olja. De tror att delar av oljan har fångats upp i den betongbehållare som omger transformatorstationen.

VK 23 april 2013

All olja samlades på inget vis upp i betongbehållaren enligt saneringsföretaget. Nix! Åtal? Knappast, med tanke på hur länsstyrelsen i Västerbotten arbetat för att få tillstånd denna gruppstation.

Vi är rätt många hushåll i de två byarna nedanför berget som tar sitt vatten från källor eller en sjö som har sina upprinnelser uppe på myrmarkerna på bergsplatån. Olja sprider sig lätt med vatten. Om framtiden kan vi bara ana och oroa oss för den miljövänliga energi med tyska intressen som produceras och förs bort till andra nordeuropeiska länder via Nordpol. Det här lär inte vara sista gången ett oljeläckage inträffar.

Denna icke-möjliga händelse beskrivs i MKB:n för vindkraftparken i kapitel 9 - Utsläpp till luft och vatten: Inga utsläpp till mark förekommer. Inga oljor eller kemikalier som förekommer i exempelvis växellåda kommer att förvaras i anslutning till verken. Om transformatorer innehållande olja kommer till användning placeras dessa i transformatorstationer som inte tillåter utsläpp vid eventuellt läckage.
Fina ord utan betydelse, skrivna av det konsultföretag som betalats av vindkraftsbolaget.
Visst är det ett tjusigt mönster av en obehaglig verklighet? Bild från nätet.
*****
Strax efter den ovanstående notisen kan vi läsa om en händelse tre mil norrut där samma vindkraftsbolag projekterat en mindre vindpark som sålts till Umeå Energi, vilka verkar agera med laissez-faire policy:

Ett rotorblad på ett vindkraftverk har slungats ut i skogen.

I höstas träffades ett vindkraftverk av blixten på Jubrånet i Hörnefors berättar Folkbladet. Stora delar av rotorbladet har nu slungats ut i skogen cirka 150-200 meter bort. Umeå energi, som äger verken,
menar att rotorbladet skadades när det träffades av blixten, men att det är först nu som det trasats sönder.
- Säkerhetssystemet har fungerat, men det är svårt att skydda sig mot vädrets makter, säger Lars C Johansson som är projektledare för Sol, vind och vatten på Umeå Energi, till Folkbladet.

VK 4 maj 2013

I Västerbottens Folkblad kan man läsa lite  mer djupgående, se HÄR.
Tänk om ett rotorblad hamnar på Botniabanans räls. Eller på E4 eller...
Foto från händelsen. Botniabanans banvall och ett av de sex kraftverken syns i bakgrunden.
Fotograf Per A. Adsten, från Västerbottens folkblad 4 maj 2013.

Det kommer fler händelser vid vindkraftverken på Gabrielsberget med tiden, var så säker. Tillståndet varar i 49 år.
.
.
Kanske har även andra bloggare åsikter om , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...