10 september 2014

#imittsverige

I mitt Sverige minskar motsättningarna mellan socioekonomiska grupper. I mitt Sverige ökar den ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten. I mitt Sverige är naturvänlighet självklart och vi tänker oss för innan vi säger ja (som privatpersoner och som regering) till exploateringar av människor och natur. I mitt Sverige tänker vi på vårt gemensamma bästa, inte på att något ska tjäna enbart individen eller den egna gruppen.

I mitt Sverige slår sig inte de socioekonomiskt svagaste grupperna till ro enbart för att de fått större ekonomisk rörelsefrihet. I mitt Sverige vill även dessa fortfarande få till förändringar till det gemensamma bättre. I mitt Sverige ser man inte bara till sin egen plånbok utan diskuterar samhällsutvecklingen i stort, hur vi gemensamt ska få ett hållbart samhälle genom samarbete. I mitt Sverige är människor inte rädda för de som har makt, i mitt Sverige vågar även de små i samhället säga sin mening. Allt för att slutresultatet ska bli riktigt bra, bättre än i ett samhälle där några få styr. I mitt Sverige tar fler människor och grupper ansvar, man förlitar sig inte enbart på att de folkvalda ska sköta ansvarstagandet.

I mitt Sverige hjälper vi de som behöver stöd, vi välkomnar de som behöver ett tillflyktsland. Vi ser på invandrare som ett positivt tillskott, inser att vi kan bli berikade. I mitt Sverige lär vi oss vår historia och vilken kultur som formar oss så vi vågar säga vad vi tycker i samma andetag som vi respekterar den som har en annan åsikt eller religion. På så sätt motarbetas rasism och människoförakt. I mitt Sverige smyger sig inte nazism och intolerans in i tillvaron utan att man kan värja sig mot det.
I mitt Sverige får barn vara barn, skolan är inte segregerande, barnen blir sedda av föräldrar och lärare, ja av omgivningen.

I mitt Sverige får äldre som inte vill bo hemma längre en värdig omvårdnad i genomtänkta lokaler utan känsla av institution. De äldre som vill bo kvar hemma får den möjligheten med den hjälp som de behöver för att klara detta. I mitt Sverige finns många platser och tillfällen för olika åldrar att mötas på riktigt, i verkligheten ansikte mot ansikte, inte enbart digitalt via bloggar, Twitter, Instagram, e-post.

I mitt Sverige är det inte viktigt att ha kalendern fulltecknad för att känna sig behövd. I mitt Sverige är ett välbetalt arbete inte det viktigaste. Pengar är mindre viktigt än att utveckla sig själv och träffa, konfronteras, med andra människor i olika åldrar. Mitt Sverige är en käftsmäll mot konsumtionssamhället. I mitt Sverige lyssnar man på varandra även om man har oika åsikter. I mitt Sverige motverkas inskränkthet och människors utveckling prioriteras. Både på det individuella och politiska planet.

I mitt Sverige finns mänsklig mångfald, naturlig mångfald. I mitt Sverige  göre sig enfald  inte besvär. I mitt Sverige ställer inte politiker olika grupper mot varandra. I mitt Sverige lönar sig snällhet i längden mer än avundsjuka och girighet.

I mitt Sverige existerar stad och landsbygd sida vid sida till gemensam nytta.

I mitt Sverige vågar norrlänningar ta ställning mot exploatering av sitt land. I mitt Sverige inser storstadsbor att de saknar något som landsbygdsborna har och tar hänsyn även till det som sker utanför deras horisont även om den ligger utanför storstaden och de regioner där storstadsborna har sina fritidshus. I mitt Sverige försöker inte ”norrlänningarna” agera som ”storstadsbor” för att utsiktslöst försöka vinna (själv)respekt. I mitt Sverige har ”norrlänningarna” egen självtillit, vågar stå för sin kultur utan att snegla på någon annan.

I mitt Sverige är litet vackert.

Mitt Sverige är en utopi.
En utopi jag arbetar för.

#imittsverige handlar om att vi vill ha en medmänsklig värld. Några andra som bloggat under hashtaggen: Queen of Kammebornia, Emmas Vintage, Underbara Clara. En manlig bloggare skriver här: Herrummet.
Fortsätt att blogga, twittra och instagramma under hashtaggen #imittsverige.

1 kommentar:

  1. Ett Utopia alltså. Jag tänker att det i sig påverkar en ton, en stämning som ger ett annat tänkande med handlande som följd, i den riktningen du beskriver. Utopi gör gott om en har fötterna på jorden, i alla fall, det ena - må ju lyfta ett för att komma vidare- delar med sig och sträcker ut en hand.
    Var sin del av landet och var sina möjligheter och omöjligheter, sitt arv och sin miljö. Utopia?

    SvaraRadera

Hej alla ni knapptryckare som hittat hit och vill kommentera - ni ska veta att jag tycker om uppfriskande och konstruktiva kommentarer...

Om du inte har en egen blogg eller en g-mailadress, klicka i Anonym så kan du skriva en rad ändå. Men skriv ditt namn i kommentaren :-)