9 oktober 2019

Byvägarna

Nära städer dör stjärnor.
Där slocknar universum
och allt i himlen ligger öde.

Medan byvägarna,
de minsta, leder in i galaxens
myllrande centrum.

Ensam gick jag in i
det till synes övergivna
och fann det artrika bebodda.

Stjärnor och djurögon
glimmar nu på alla himlens
och jordens tysta leder.

Ur En av dessa morgnar ska du stiga upp sjungande, Göran Greider.

 
Fotot visar en tid när gamm´vägen, gamla kustlandsvägen, var byarnas pulsåder.
Hela jag känner mycket för den här grusvägen som förändrats mycket just här.
.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...