21 juni 2011

Kulturhistoria de Luxe

Det här är grannhuset söderut. Ett fantastiskt välbevarat bostadshus från 30-talet. Det och alla dess bevarade detaljer ska jag skriva mer om framöver. Hit sprang jag som liten för här bodde min kamrat Karin. Att byggnaden är så pass välbevarad beror på att den inte varit bebodd året om sedan sent 70-tal.

Fasaden är målad med linoljefärg där detaljer och fönsterfoder visar sig i skuggspel, inte med avvikande färgsättning. Så fint i mina ögon!

Jag ber er uppmärksamma brunnsöverbyggnaden till höger i bild. Brunnen har ett litet sadelformat tak i med en hissanordning där den galvansierade hinken sitter i en kätting som vevas upp på en axel, en träbom. Lite så här.
Det här är, så vitt jag vet, en av de få, nästan den enda välbevarade brunnen med hissanordning och skyddande tak kvar här i byn, ja kanske i bygden. Måtte den får vara kvar för all framtid ;-)
.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...