14 mars 2015

Landskapets förändring

Jag har lätt att bli engagerad och intresserad då jag får inbjudningar av den typ som kommer längre ner.

Men, de senaste åren, då jag insett hur det fungerar här uppe i norr, ja även i kustlandet som sägs ska vara mer levande än inlandet, blir jag ledsen av tillståndet här. Tillståndet för människors livsvillkor och landskapet här handlar, precis som överallt annars, om den politik som bedrivs, javisst, både nationell, regional och lokal. Men även människornas eget engagemang! Allvarligt talat tycker jag många gånger att man har sig själv att skylla då initiativförmåga och lite "djävlar anamma" saknas. Man konstaterar bara att det är som det är. "Jag vill leva i lugn och ro. Jag orkar inte engagera mig." Så där som det lätt låter på mycket små orter som anser sig vara del av en samhällsutveckling som inte går att påverka. Att valdeltagande är lägre i små kommuner med låg utbildningsnivå är en vetenskaplig sanning. Fler invånare i storstäder tror att man kan förändra sin tillvaro - därför röstar man. Att detta har med utbildning att göra är även det statistiskt belagt.

En av verkningarna blir att jordbrukslandskapet växer igen då åkermarken inte betingar något högre värde. Visst är det väl onödigt att det satsas på Norrland då det gäller öppna landskap och landskapsvård. Vem orkar bry sig? Satsa på Götaland och Svealand, ja särskilt Mälardalen där en stor del av storstadsborna lever sina liv. Norrland är marginellt och kan användas för exploateringar. Vem bryr sig?
Ur boken Skånes landskap i förändring. Foto: Sven Persson.

Kanske borde jag gå på Europa Nostras seminarium för att träffa individer med min egen inställning till landskapet. Ibland behöver man omges av människor med samma tankar och livsinställning för att överleva. Även om de är från Skåne och Storbritannien. 
EUROPA NOSTRA SVERIGE

Temakväll: Det gröna kulturarvet och förändringar av landskap

Torsdagen den 19 mars, kl 18.00 - 21.00, Skeppsholmen


Kvällen inleds med en presentation av världsarvet Studley Royal Park & Fountains Abbey i Yorkshire av Michael Ridsdale. Parken är en av få stora 1700-tals anläggningar i den engelska stilen som överlevt i sin ursprungliga form och med en av de mest spektakulära vattenträdgårdarna i England. Ruinen av cistercienserklostret Fountains Abbey bildar en harmonisk helhet av byggnader, trädgårdar och landskap.

Sven Persson visar bilder från det skånska landskapet tagna på 1950-talet och nutida bilder tagna på exakt samma plats, som tydligt visar på stora förändringar. En förändring som fortgår och där det är viktigt att minnas vad som skett för att kunna påverka vad som kommer att ske. Avslutningsvis gör Anders Larsson en exposé som börjar med vad som händer med jordbruksmarken världen över för att sedan bryta ner detta på en europeisk och nationell nivå. Hur värderar vi våra odlingsresurser inom t ex den fysiska planeringen idag?
 .


18.00 Samling med ett glas vin och tilltugg

18.30 Europa Nostra - Sverige ordf. Carl von Essen, hälsar välkommen
18.35 Michael Ridsdale, National Trust. Studley Royal & Fountains Abbey - Past, Present and the Future
20.10 Sven Persson/N, professionell landskapsfotograf. Skåne - ett landskap i förändring.
20.30 Anders Larsson, SLU Alnarp. Jordbruksmarken - kulturens vagga - men ointressant idag?
21.00 Avslutning
Plats: Hus 28, Kungl Konsthögskolan, Holmamiralens torg 8, Skeppsholmen.
Mindre hus vid vattnet, söder om Konsthögskolans huvudbyggnad.
Anmälan: Obligatoriskt, senast 17 mars, ordforande@europanostra.se eller Carl v Essen tel 070-53 63 007
Avgift: 150 kr. Betala gärna i förväg till EN-Sverige, PG 30 37 76-9
EUROPA NOSTRA - SVERIGE
http://www.swelo.se/?page_id=447
.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej alla ni knapptryckare som hittat hit och vill kommentera - ni ska veta att jag tycker om uppfriskande och konstruktiva kommentarer...

Om du inte har en egen blogg eller en g-mailadress, klicka i Anonym så kan du skriva en rad ändå. Men skriv ditt namn i kommentaren :-)