12 maj 2015

Förbättring av lågspänningsnätet

Vattenfall ska gräva ner luftledningarna i delar av byn. Projektering pågår, förprojektering utskickad till oss berörda. Vi gick igenom översiktsritningen när den kom igår. Den är utförd utan att någon projektör varit på plats och sett verkligheten. Frågor uppstår. Jag ringer idag, tisdag förmiddag, och möter en otroligt kompetent och van fältprojektör som ska ut i verkligheten för att titta. Jag nämnde bland annat de björkar som jag och mina två grannar har längs tomten mot gammvägen och som bildar en allé. Vi diskuterade lösningar och jag tror det kan gå vägen att inte skada dem eller deras rotsystem. Åtminstone lät projektören förstående. Men kanske vill grannarna hugga ner sina björkar, det kan naturligtvis vara så och då det är deras beslut.

Vem trodde att jag skulle berömma detta stora företag :-) Men jag imponeras av Vattenfall som inte försöker köra över någon genom att inte informera eller informera i ett alltför sent skede då allt är låst och klart.
Ett annat sådant bolag har vi erfarenhet av här i byn.
Som projektör vet jag hur viktigt det är med information. I alla sammanhang.

http://morfarshus.blogspot.se/2009/03/flygfotohistoria.html
På flygfotot från 1957 ser man att även Kalle och Hildur Sandman precis planterat björkar längs vägen (längst till höger i mitten).
http://morfarshus.blogspot.se/2009/03/flygfotohistoria.html
.
.

1 kommentar:

Tyck till om du vill...