6 juli 2015

Ögonpyrola


I Svenska Botaniska Föreningens tidskrift Vilda växter läser jag att ögonpyrola är årets växt 2015.

"Under dina skogspromenader ska du i år spana efter årets växt ögopyrola. Den finns i hela Sverige, från Skåne i söder till Torns lappmark i norr. Vanliga växtmiljöer är skuggiga och något fuktiga barrskogar. Ögonpyrola är lätt att känna igen och har inga förväxlingsarter. Tyvärr trivs den inte med modernt skogsbruk. Vid slutavverkning försvinner den ofta från sina växtplatser. Svenska Botaniska Föreningen behöver din hjälp med att inventera ögonpyrola under 2015. Mer information om hur rapporteringen går till hittar du på vår hemsida www.svenskbotanik.se under rubriken Årets växt. Välkommen med dina rapporter"
Ögonpyrola  Foto Thomas Gunnarsson
Ögonpyrola
Foto Thomas Gunnarsson

På hemsidan finns ovanstående foto samt bland annat denna fördjupande text:
"Ögonpyrola är en flerårig ört som blir 5‒15 cm hög. De vintergröna bladen är rundade, kortskaftade och med en sågad kant. Bladen sitter oftast tre tillsammans och bildar som en rosett nära markytan. Den ensamma, lutande blomman sitter i stjälkens topp. Blomman är vit, väldoftande och har fem djupt inskurna flikar. I förhållande till växten i övrigt är blomman oproportionellt stor. Blomningen sker i juni‒juli. Kapseln är upprätt. Ofta uppträder ögonpyrola i mindre bestånd beroende på vegetativt förökning.

Ögonpyrola växer i hela vårt land (...) Växtplatserna är skuggiga och fuktiga barr- eller blandskogar, gärna med rörligt grundvatten. Äldre, mossrika granskogar är den vanligaste miljön för arten. Mer sällsynt växer den längs skogsvägar, i kanten av myrar och längs bäckar. Ögonpyrola förefaller ha svårt att etablera sig i ungskogar men kan påträffas i igenväxande sand- och grustag samt i planterade tallskogar på inte alltför urlakad sand. En viss kalkpåverkan förefaller vara gynnsam för arten."
Förr växte ögonpyrola vid sidan av Degermyrvägen strax ovanför "löta", byns södra area för sommarladugårdar. Precis där apelsintolla´ brukade börja rulla utför :-)  Det var lycka redan då att hitta denna lilla tillbakadragna ört.
.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej alla ni knapptryckare som hittat hit och vill kommentera - ni ska veta att jag tycker om uppfriskande och konstruktiva kommentarer...

Om du inte har en egen blogg eller en g-mailadress, klicka i Anonym så kan du skriva en rad ändå. Men skriv ditt namn i kommentaren :-)