8 mars 2020

Fredrika Bremer - författare och kvinnorättskämpe

Från Riksarkivets facebooksida den 8 mars förra året fångar jag upp detta:

Fredrika Bremer – en kvinna värd att hylla!
Porträtt av Johan Gustaf Sandberg 1843.


"Fredrika Bremer var en pionjär i kampen för kvinnans rättigheter. Hon växte upp i en välbeställd familj styrd av en mycket sträng far och en mor som var mån om att passa in i tidens societet. Familjen Bremers flickor uppfostrades disciplinärt och modern lät dem både frysa och gå hungriga, för att ”härdas”, förbli slanka och ”zephyrlika” som det rådande modet påbjöd.

Men tidens ideal var också att de som hade möjlighet skulle resa ut i världen och bilda sig. Därför fick Fredrika se både Tyskland, Schweiz och Frankrike innan hon fyllt 20. Hon skrev dagbok om sina intryck under resan och fortsatte författa sedan hon kommit tillbaka till hemmet i Årsta. 

Hon blev med åren en av Sveriges mest internationellt kända författare och hon blev mycket läst även på hemmaplan. Det som var nytt med hennes författarskap var att hon skrev om det vardagliga livet, om hemmet och om samtidsmänniskans relationer. 


Fredrika Bremer ansökte 1839 om att få bli myndig, något som enbart änkor var. Gifta kvinnor hade sin man som förmyndare och ogifta sin far, och när han dog, en bror eller annan manlig släkting. Fredrika drev frågan om kvinnors rätt att bli myndiga och hennes böcker belyste kvinnans ställning i samhället. Boken Hertha, som kom ut 1856, blev ett inlägg i myndighetsfrågan och den så kallade Herthadiskussionen ledde till att riksdagen 1858 beslöt att ogifta kvinnor skulle få rättigheten att ansöka om att bli myndiga vid 25 års ålder.

Fredrika Bremer dog vid 65 års ålder på Årsta men det finns mycket mer att berätta om henne. Läs gärna artikeln i Svenskt biografiskt lexion https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=16936

Klicka för förstoring

20 år efter Fredrikas död grundades Fredrika Bremerförbundet som än idag verkar för jämlikhet mellan kvinnor och män. Riksarkivet förvarar förbundets arkiv från grundandet 1884 till 2005."

***

Det var tack vare starka kvinnors idoga lobbande som min morfarsmors ogifta moster Ulrika Jacobsdotter, Smör-Ulla kallad, troligen var den första kvinnan som blev myndigförklarad här i byn, något som tidigare avhandlats här på bloggen. Det skedde 1862, Ulrika var då 54 år! och myndighetsförklaringen innebar att hon kunde sköta sin egendom utan manlig förmyndare. En mycket stor frihet kan tänkas!
(Jag har nystat i handlingar och berättelser och har kommit orsaken till ansökan om myndighetsförklaringen på spåren. Spännande minsann.)

Mer om internationella kvinnodagen den 8 mars.
.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...