6 januari 2011

Stenklyfts kartor över socknen från 1640-talet

Riksarkivet har på sin hemsida lagt ut scannade jordebokskartor, de första geometriska lantmäterikartorna över Sverige. Jag har tankat ner kartorna från byarna i min socken. Karttexterna är tolkade i separata pdf-filer. En fantastisk källa att ösa ur om man är historieintresserad och hembygdsforskare. Hela landets socknar har inte scannats än. Här är länken: http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=21561&refid=22519För att se dem laddar man ner ett gratisprogram och sen går man till kartsamlingarna. Via den här länken http://jordebok.ra.se/browse/index.php?anr=X1:Framsida kommer man till socknarna i norra Ångermanland.


Det här är centrala delarna av Järnäs by där min morfarsfarfarsfarfarsfar föddes cirka 20 år efter att kartan ritades och blev utnämnd till kronolots på den här platsen 1725.

Och detta är ett utsnitt av Kyrkvall´n med Prästbäcken och österut går vägen till Levar med gästgiveri.

Min hemby är beskriven så här:
Aßpa ähro 6 gårdar, Skattar
alle tillhoopa                                                     2 mantal
Vthsäde till heela byn i brukat åker
A Vthsäde j åkergierdett                                  8 7/8 Tunnor
B Vthsäde j wreterna                                       1 1/2 Tunnor
C Obrukat åker alles                                        6 1/8 Tunnor
D Höö aff lägdor och lindor                              15 Gillingar

Denne byn haffwer kiöpt ifrån
Lygde 1/7 vthi deras enger
Ther förre thee skattar aff benembte
Lygdes byskatt                                                  9 Säland
Bekommer höö till

Till denne byn ähr ingen engh
eller engzrödningh, Strömingz-
fijske ähr här tämmeligit godt
men icke synnerligitt fielfiske
mulebeet och tarffweskogh
finnes till nödtorfften.

Någre starr myror ähro be-
lägne på denne byns vthmark
Hwilka sällan kans slås eller
bärgas, Bekommer höö
stundnan till                                                        5 Gillingar

Numero 1 skattar                                                2 Säland
Vthsäde j brukat och obrukat åker
Bekommer höö alles till
En engzlott till denne garden¹ j Ronholm
Skattar 1/2 Säland, Bekommer höö

Numero 2 haffwer i byamål                                  8 1/2 Säland
Vthsäde j brukat och obrukat åker
Bekommer höö till

Numero 3 haffwer j byamål                                    7 Säland
Vthsäde alt sammans obrukat åker
Vthsäde å detta nywerket brukat åker
Bekommer höö aff benembte sine obrukat
åker eller lägdor                                                      8 Gillingar
Höö aff åkerlinderne

Numero 4 haffwer i byamål                                      5 Säland
Vthsäde j brukat och obrukat åker
Bekommer höö alles till

Numero 5 haffwer i byamål                                       8 Säland
Vthsäde j brukat och obrukat åker
Bekommer höö alles till

Numero 6 haffwer i byamål                                       12 Säland
Vthsäde j brukat och obrukat åker
Bekommer höö alles
Denne garden¹ haffwer engzlott j Ronholm
Skattar 1/2 Säland, Bekommer höö

Numero 3 i Affwa brukar denne wreten medh
Littera E Noterat, för hwilken skattas                         2 1/2 Säland
Vthsäde

Detta medh Littera F Noterat lyder till Numero 1 i Lygde
derförre skattas
Vthsäde obrukat åker                                                 2 3/4 Tunnor

(Karttext:)
Sandh mylla
Sandh mylla
Sandh mylla
Hårdh wall
Sand mylla
Star
--------------------------------------------------------------------------
¹ D.v.s. gården.

Yes, kan knappast bli bättre för en person som sedan 1980-talet haft delar av kartan på en diabild utan att ha kunnat tyda texten.
.
.

4 kommentarer:

 1. Kul att läsa!
  Mina förfäder var också lotsar från Järnäs by förr i tiden!

  SvaraRadera
 2. Men inte är vi väl släkt...
  Jag har förstått att vi har likartade barndomsupplevelser från bygden, fina upplevelser som sitter djupt. Du på sommarbesök, jag som barn som bodde här.

  SvaraRadera
 3. Nä, släkt tror jag inte... har nog funnits flera olika lotsar...David Lydig hette min mormors farfar och hennes farfarsfar och även hennes pappa hette Johan och jag tror att det var den äldste Johan som var lots på 1800-talet!
  Men jag ska kolla upp det här lite bättre, har nämligen boken om Järnas By som är skriven av Nils-Erik Molin och där står det ganska ingående allt som rör byn och dess innevånare!

  SvaraRadera
 4. Klart att det funnits flera lotssläkter. Sikstöm hette min mffffff. En Lydig finns även i min släkt(mfmf)men han kom inte från kusten.

  Visst är det roligt med släktforskning!

  SvaraRadera

Hej alla ni knapptryckare som hittat hit och vill kommentera - ni ska veta att jag tycker om uppfriskande och konstruktiva kommentarer...

Om du inte har en egen blogg eller en g-mailadress, klicka i Anonym så kan du skriva en rad ändå. Men skriv ditt namn i kommentaren :-)