30 augusti 2015

Hembygd

Någon sade så poetiskt:

Hembygden är där träden känner dig!

Och då frågar jag mig - är jag en barrskogs- eller lövskogsmänniska?
Hör jag hemma bland granarna i norr eller ekarna i söder?
Vilken hembygd vill jag tillhöra? Naturen eller kulturen? Vilken hembygd ger mig identitet? Stolthet? Det handlar inte om stad eller land, det handlar om landsbygd eller landsbygd. Vilken hembygd vill jag vara ambassadör för?
.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...