20 augusti 2015

H. M. Konungen inspekterade laxar

Kungen kom till bygden igår. Så många människor ser man verkligen inte samlade här var dag ;-) Kungligheter drar folk. Lax drar kunglighet.
Enligt lokaltidningen möttes han av festklädda, glada människor som välkomnade honom till Lögdeå på onsdagsmorgonen. Om detta kan man se och läsa HÄR. Besöket ingick i en konferens som staten genom länsstyrelsen ordnade om Levande laxälvar.


 Bild härifrån.


Något om det historiska laxfisket i Norrland:
Laxfisket i Norrlands älvar hade redan långt tillbaka i tiden stor ekonomisk betydelse. De äldsta belägg vi har för detta torde vara de hällristningar som finns vid Nämforsen i Ångermanälven. Där kan man se människor som fångar lax avbildade på hällarna. på 1500-talet berättar Olaus Magnus om de stora mängder lax som finns i Bottenvikens älvar. I de äldsta skriftliga källorna beskrivs flera olika fångstmetoer, bl. a. kan man läsa om ”nott och fårssfiiske med ett tenelage”. Från de uppgifter vi har om ägoförhållandena kan man dra ytterligare slutsatser om laxfiskets betydelse. En tämligen stor del av detta ägdes nämligen under senmedeltiden av ståndspersoner från landets södra och mellersta delar.(...)
Med Gustav Vasa och reformationen kom emellertid en förändring i ägoförhållandena att äga rum. Kronans behov av inkomster var stort och laxfisket för givande för att man skulle lämna en sådan inkomstkälla outnyttjad. Delar av laxfisket togs helt enkelt över av kronan, det övriga kom att beskattas hårt. För att kunna genomföra denna förändring lät Gustav Vasa göra en sammanställning över fisket i de norrländska kustlandskapens vattendrag, 1552 års fiskerannsakning.
Om ovanstående kan man läsa mer HÄR.
Klart att Kungen är intresserad att inspektera :-)
Och han fick ett fiskekort som gäller på livstid i laxälven. Jodå! Nu måste han väl återvända!?
Läser med intresse kommentarer om konferensen på lst facebooksida Restaurering av vattendrag.

Här kan man läsa om ett tidigare konungabesök här i kommunen.
.
.
. . . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...