9 maj 2016

Grodor

Grodor är beroende av både land-  och vattenmiljöer för att överleva. De lägger ägg i vatten men lever på land som vuxna. Det är därför viktigt att det finns vatten här och där i odlingslandskapet. Jag läser i en skrift från Jordbruksverket som heter "Lärkor och lador". Och minns grodrom och grodyngel i stordiket vid skolan i Lögd och pölen vid sandtäkten upp vid Degermyra´ samt alla grodorna som man mötte under slåttannan.
Grodrom i ett dike fångad på bild för ett år sedan vid platsen för bilden nedan. 
Upptäckten gjorde mig riktigt glad.

Våtmarker är en typ av oas i odlingslandskapet. De har genom årtusendena get färskt gräs och hö till husdjuren. Utan våtmarker hade stora delar av Norrlands inland förmodligen inte kunnat ge foder till nybyggarnas kor, getter och får.

Till våtmarkerna i odlingslandskapet hör öppna diken, fuktängar, kär, stränder utmed sjöar, bäckar och åar, sötvattens- och havsstrandängar, källor och slåttermyrar. Vattenmiljöerna har stor betydelse för växt- och djurlivet. Öppna diken och vattendrag är viktiga som spridningsvägar för många arter. Här i byn finns fortfarande många öppna diken. Och platsen där myrhöet torkades ingår i det markinnehav bysamfälligheten har att vårda och sköta men det är knappast någon idag som vet vad marken en gång användes till.

Vattnets utbredning i odlingslandskapet har minskat dramatiskt sedan 1800-talets början. För att få ny odlingsmark har våtmarker dikats ut och sjöar sänkts. Sjön med den glittrande vattenspegeln här i byn sänktes i två omgångar, först i slutet av 1800-talet sedan på 1920-talet. Nu är den knappt ens ett minne hos någon. Arealen är numera skogbeväxt till största delen. Det var en kort period i tillvaron som där var brukad åkermark. Eftersom så många våtmarker försvunnit är det viktigt att värna om de vattenmiljöer i vårt avlånga land som finns kvar idag. Därför anläggs nya våtmarker på sina håll i landet, Götaland och Svealand och några i södra Norrland.

Länge leve naturen och med den groddjuren. Men det är sannerligen inget som är självklart.

Vilka de nationella miljömålen är kan man läsa längst ner HÄR.

Så här skriver länsstyrelsen i AC om miljömålet Myllrande våtmarker:
"Utvecklingen går långsamt när det gäller skydd, återställning och ökad hänsyn till våtmarker. Våtmarkers kulturhistoriska värden uppmärksammas knappast alls och våtmarkernas miljötillstånd försämras troligen långsamt men kontinuerligt."

 Om miljömålet Ett levande odlingslandskap:
"Det behövs fler insatser, framför allt för att bevara biologisk mångfald och kulturmiljö. En fortsatt satsning på kompetensutveckling när det gäller skötsel som gynnar kulturvärden och den biologiska mångfalden är viktig, men försvåras av minskade resurser till detta område."

Vi får se hur det går för grodorna framgent. Glad blev jag över grodrommen i diket förra året.
.
.

4 kommentarer:

 1. Här har du en som älskar grodor!
  En sommar hade jag en groda boendes under salladen i växthuset.
  Gissa om jag var lycklig men första gången vi möttes skulle jag vattna salladen en sen kväll. Plötsligt hoppade grodan fram och jag skrek rätt ut. Vad grodan sa vet jag inte men bodde länge under salladen.

  Det är riktigt varmt ute idag och det har kommit massor av stora humlor. De är lite rödaktiga i "baken" och jag har aldrig sett dem förr?
  Humlor är också trivsamma men klappar dem det gör jag inte ;-)
  Caroline

  SvaraRadera
  Svar
  1. En egen groda! Så underbart.
   Jag har haft en padda men hon visade sig på hösten när hon flyttade in under täckningen i rabatten. Skön typ!

   Jag har också mycket humlesurr i år, de söker boplatser i uthusen och gärna för mig. När jag googlar humlor ser jag att stenhumlan har röd bakkropp. https://sv.wikipedia.org/wiki/Stenhumla
   Vet inte om jag sett en sån.
   Bränd av en humla på foten har jag blivit. Det gjorde inte lika ont som ett getingstick :-)

   Radera
  2. Man kan tydligen bygga ett humlebo av en vanlig blomkruka gjord i lera.

   http://www.bioresurs.uu.se/myller/stad/humlebo.htm
   Funderar nästan på att göra ett sådant bo.
   Annars är det ju mest med bamburör som är populära just nu.
   Jag såg också att det fanns en humla som kallades för Stenhumla. Kan vara en sådan men stor är den och bullrar ilsket.
   Caroline

   Radera
  3. Fin idé!!! Här bygger de gärna sona bom i grunden, under uthusens golvbrädor eller som det står i din länk - i marken. Det går bra för dem på de delar vi slår med lie senare på sommaren, där kan de bo ostörda :-)

   Radera

Tyck till om du vill...