14 augusti 2018

Festsal

Så här kan en lantlig festsal från 1700-1800-tal gestalta sig i en parstuga i Gästrikland. Hans Wikström (1759 - 1833) hette allmogemålaren i Gästrikland, som smyckade den här festsalen med stora bibliska motiv och mindre ur det vardagliga livet. Bildfälten åtskildes av arkitekturelement.

Arbete vid en kolmila. Intressant att se vardagligt arbete, här i kolmilan arbetar män och kvinnor tillsammans. 
Till bilden hör nedanstående text:

 Den som bärgar sig med sitt arbete och låter sig nöya
han hafwer ett roligt lefwerne det är en stor skatt.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...