30 mars 2014

Krig, enligt vindkraftsbolaget

Miljödomstolen (MD) avvisade Svevind ABs tillståndsansökan på grund av att samrådet inte gått rätt till, man hade överlåtit samrådet på enskilda individer vilket inte är tillbörligt enligt miljöbalken.

 ” - Vi har förlorat ett slag, men kriget är inte över, säger Mikael Kyrk, Svevind”  enligt journalist Catarina Saha i en intervju i Västerbottens Kuriren 2005-09-09. Kyrk är projektledare i det tyskägda bolaget.

Miljödomstolens beslut kom sex dagar innan huvudförhandlingen i Rundviksgården skulle återupptas. Domstolsförhandlingen hade uppskjutits efter att ha pågått i tre dagar. Nu blev den fortsatta förhandlingen inte av eftersom MD kom med sitt slutliga beslut redan innan fortsättningen påbörjades.

MD formulerade i sitt tolvsidiga beslut bl a följande: ”Att anlita vissa personer inom kretsen för särskilt berörda för att å verksamhetsutövarens vägnar överbringa information till övriga inom samma krets kan inte i något sammanhang anses vara ett godtagbart tillvägagångssätt för samråd enligt miljöbalken.” (M3076-03)

Ingen hade väl trott att motståndet mot projektet skulle bli så hårt här i den lilla kommunen, i den här lilla norrländska bygden. Svevind, som hade anlitat en ung advokat från Umeå, nyligen upptagen i advokatsamfundet, var tvungen att tänka om och satsa stort och anlita en kostsam men erfaren stockholmsadvokat. Nu gällde det att ta i med hårdhandskarna i det krig som bolaget påstod pågick!

Kommunalrådet i Nordmaling skickade så småningom ett mejl till Mona Sahlin, då näringsminister. De båda partikamraterna hade nyligen mötts i länet och då talat om vindkraftsprojektet på Gabrielsberget. 
http://lagring.files.wordpress.com/2014/03/ulla-maj-anderssons-mejl-till-mona-sahlin.jpg
Klicka för att förstora.
Vad Andersson menar med ändrad detaljplan förstår jag inte, antagligen förstod hon inte själv processgången. Och vi får se hur det går med industrispår till Rundvik och hamn därstädes. Masonitefabriken lades ner 2011.
Vindkraftsbolagets nyanlitade advokat författade en promemoria där han hävdade att miljödomstolens ledamöter föll till föga för en stark opinion, och att det var därför tillstånd inte gavs för vindkraftsanläggningen eller gruppstationen som det kallades. Domstolens ledamöter skulle således inte ha motiv som var starka nog att avvisa ansökan...  Den promemorian (och andra dokument som jag inte tar med här) sände kommunalrådet också till näringsministern:

http://lagring.files.wordpress.com/2014/03/nils-ryrbergs-promemoria-2006-04-24.jpg 
Advokat Ryrberg kom fortsättningsvis att föra Svevinds talan, både vid nästa tillståndsansökan och förhandling i MD samt i förhandlingen i miljööverdomstolen (MÖD). Denne man var medlem i Livskvalité runt Öregrundsgrepen som arbetar mot att vindkraftverk placeras till havs utanför Roslagen vet vi i Nätverket. Den föreningen har så många fler medlemmar tillhörande en helt annan socioekonomisk grupp än vi småfolk som lever här uppe i norr och därmed helt andra resurser och kapacitet - än har inga vindkraftverk anlagts i Öregrundsgrepen. Vi i Nätverket för Gabrielsbergets bevarande förmodar att Ryrberg har ett fritidshus där och vill inte bli störd av snurrande och blinkande kraftverk.

Det är lagligt att sitta på två stolar på detta vis men djupt omoraliskt.
.
.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej alla ni knapptryckare som hittat hit och vill kommentera - ni ska veta att jag tycker om uppfriskande och konstruktiva kommentarer...

Om du inte har en egen blogg eller en g-mailadress, klicka i Anonym så kan du skriva en rad ändå. Men skriv ditt namn i kommentaren :-)