23 mars 2014

Före detta gästgiveriet

Det här är det före detta gästgiveriet i Ava. Det ligger på västra sidan av Kustlandsvägen som 1942 blev Riks13 och är den plats där Carl von Linné ska ha stannat till vid sin lappländska resa. Nästa anhalt blev Nordmaling där vännen från Uppsala universitet, Peter Arctaedius, far Olof var kyrkoherde.
Den fastighet, det hemman i Ava som så småningom övertog gästgiverisysslan, ligger ett par stenkast längre söderut längs landsvägen, en ny gästgiveribyggnad uppfördes 1908. Verksamheten som vandrarhem upphörde på 1980-talet.
Ladugården som tillhör detta hemman är fallfärdig och går mot förgängelsen. Men än så länge lyser timmerhuset rött och grannt mot snön. Än så länge kan de ladugårdar som rasat eller rivits i hembygden under min levnad, räknas på båda händernas fingrar, men snart nog räcker fingrarna inte till.

Vad är byautveckling? Det är inte alla platser eller orter som är möjliga för sådant kan jag konstatera och blir desto gladare där jag ser småorter utvecklas kulturellt på eget initiativ och helst utan bidrag utifrån. Bidrag kan lika gärna passivisera som aktivera människor.
.
.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...