24 mars 2012

Historiska kartor över byn

Över min hemby finns historiska kartor från 1646, 1698, 1771, 1819 och 1869. På flera av de gamla kartorna finns väldigt många olika namn på platser. Få av benämningarna används idag. De har fallit i glömskans brunn. Själv försöker jag åtminstone använda de jag minns mina föräldrar nämna. Jag hör dem sällan i dagligt tal numera. Hallå hembygdsförening, var finns ni?
Utsnitt ur kartan från 1819.
De här namnen används på platser i byn år1819:

Rödningsland i Näset
Knösen
Skogsgärdan
Stomgärdan
Stomgärdan åker
Storstycke och Radden
Nywärke
Nysvedjan
Halla
Hjulholmen
Stubbrödningen
Qvarnhusfällan
Wipperfällan
Gammrödningen
Ladusvedjan
Åkersvedjan
Norråkern
Gångrena
Bredlandet
Halldahln
Norråkern
Nyåkern
Stomtegarne
Sundssvedjan
Mjurntegarne
Lill Aspängs rödningen
Strandrödningen eller Långfällan
Årödningen
Ladu rödningen
Kohlmyr
Brax
Kråkbo
Häradsvägen förblifver som förr 12 alnar bred.
********
Det sista handlar om Kustlandsvägen, den då viktigaste landbaserade kommunikationsleden längs Norrlandskusten och genom byn.
1819 års karta
Är du intresserad kan du läsa texten som tillhör fastighetskartan från 1819 HÄR. Det är min översättning av den handskrivna originaltexten och det går bra mycket fortare att ta till sig än handskriften.

Även texten till 1794 års karta har jag transkriberat, den bloggar jag nog om framöver.
.
.
Kanske har även andra bloggare åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej alla ni knapptryckare som hittat hit och vill kommentera - ni ska veta att jag tycker om uppfriskande och konstruktiva kommentarer...

Om du inte har en egen blogg eller en g-mailadress, klicka i Anonym så kan du skriva en rad ändå. Men skriv ditt namn i kommentaren :-)