4 september 2010

Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv

Den här sången från 1939 och särskilt texten, gillade min mor, hon som i nästan hela sitt liv bott vid Kustlandsvägen.1942 ersattes Kustlandsvägen, gammvägen, av den asfalterade Riks13 som även den gick genom byn men till stor del i ny sträckning. Och 1962 ersattes Riks13 i sin tur av E4. Den nuddar bara byns utmarker men passerar inte bebyggelsen. Jag minns att Karin tyckte det blev "dött" då omläggningen gjordes, och ja, det blev det. Men med dagens biltrafik ska vi vara nöjda med omdragningen men inte med biltrafikens utveckling. Tycker jag. Förra veckan invigdes Botniabanan. Jag skulle önska att den påverkar bilismens utveckling positivt, dvs. att bilberoendet minskar.

1 kommentar:

Tyck till om du vill...