7 september 2010

Vägen - temat för årets kulturarvsdag

Vägen är temat för årets Kulturarvsdag den 12 september. Hör här:
Kulturarvdag på tema vägar
Årligen återkommande Kulturhusens dag byter i år namn till Kulturarvsdagen, då namnet anknyter bättre till European Heritage Day och för att det inte är hus utan vägar som är årets tema. Landsvägar, stigar, cykelstråk och järnvägar kan berätta mycket om kulturmiljön. Kulturarvsdagen infaller 12 september och arrangeras av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund. I år medverkar dessutom Trafikverket.

Bilden ovan visar en liten detalj, en råsten på högra vägrenen nedanför Hallberget. Det är så lätt att den försvinner. Vi kan tacka min gamle far för att just den här råstenen mellan byarna står kvar. Då omdikning lite okänsligt gjordes på 80-talet (tror jag det var) föll gränsmarkeringen omkull och hamnade i diket. Ingen visste väl att det där var en speciell sten. Pappa såg det hela och tog med en medhjälpare åsså baxade de upp stenen på plats igen, berättade han.

Jag vurmar ju för gammvägen, Kustlandsvägen, som går här genom byn. 1,8 kilometer grusväg. Jag skulle önska att vägföreningen såg på den även med kulturhistoriska ögon. Den vore väl ett bra objekt på kulturarvsdagen i min lilla, lilla del av världen! Kulturarvsdagen tänker jag är till för att ge förståelse och stolthet för de närliggande kulturarven.

Men nej, vägen är bara ett besvär. En bro över den lilla bäcken går inte längre att köra över då plankorna delvis är rötskadade och vägföreningen säger sig inte vilja ha med sträckan att göra. Den får växa igen trots att det bor människor längs sträckan. Allt eftersom förstörs möjligheten att i landskapet utläsa de gamla rörelsemönstren. Faran med de små förändringarnas tyranni gäller också för landskapselementen, inte bara för gamla byggnader. Människors spår är fragila. På den här sträckan har redan en gräsbeväxt mittremsa dykt upp. Kustlandsvägen har funnits sen postväsendets införande på 1600-talet under drottning Kristnas tid vid makten. Det är inget som säger att den kommer att vara för evigt. Hur kan det bli så här trots att en lantmäteriförrättning en gång bestämde både vägsträckans längd som ska skötas och andelstal för medlemmar??!!!Ångermanland har några aktiviteter under kulturarvsdagen, Västerbotten inte en enda. 1-0 söderut.


Kanske har även andra bloggare åsikter om , ,

3 kommentarer:

 1. Titta på brukets hemsida.
  Hälsninga bårda Mobacken

  SvaraRadera
 2. Jo, det där har jag sett och mitt nästa blogginlägg som var klart för ett tag sen, visar på just det arrangemanget. Men det står inget om vilken sträcka av vägen som det ska färdas på! Blir det sträckor genom hela socknen, tro? Det går inte att köra över bron på bilden med buss, den saken är klar.

  Kul att gammvägen uppmärksammas av kulturmiljövården. På RAÄ:s hemsida likställs Norrstigen med Kustlandsvägen...?

  SvaraRadera
 3. Okej "bårda Mobacken" nu förstår jag vad du syftar på. Sista meningen i mitt inlägg ovan. Men jag räknar oss till Ångermanland. Västerbotten ligger längre norrut. Som kulturhistoriker ser jag hellre till landskapsgränser, inte länsgränser.

  Roligt att ni uppmärksammar Kustlandsvägen, min favvo, hoppas folk i bygden står på kö för bussresan.

  SvaraRadera

Tyck till om du vill...