3 mars 2011

Om amatörism

En amatör, av franska amateur, är en person som ägnar sig åt en verksamhet utan att ha den som yrke - motsatsen till professionell. Gränsen kan definieras antingen genom utbildnings- och erfarenhetsnivå, eller genom inkomstnivå. (Wikipedia).
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tyck till om du vill...